Spotkanie scholi dziecięcej – czwartek 28 marca g. 18.45.
Katecheza przed Bierzmowaniem (Osiek): III gim.7.04. (po Mszy św. g. 17.00) i 29.04. (g.19.00 – próba w kościele); VIII A i VIII B – 1.04. (g. 19.00 – w kościele); VII – 15.04 (g.19.00); VI – 25.03. (g.19.00).

III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. W poniedziałek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 2. Również w poniedziałek 25 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI. W poniedziałek 1 kwietnia spotkanie klas VIII o godzinie 19.00 w kościele.
 3. W czwartek 28.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 4. W każdy piątek Wielkiego Postu w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30 (po Eucharystii).
 5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Od 7 do 10 kwietnia w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.
 7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną. Zbieramy na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie (potrzebujemy jeszcze: 10 200, – zł) oraz na ławki do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku i ich ogrzewanie (potrzebujemy jeszcze: 12 500 – zł).

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Paweł Bojarski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Uroczystość pogrzebowa śp. Pawła we wtorek 26 marca: g. 10.00 – Msza święta w kościele w Osieku; g. 12.00 – odprowadzenie ciała do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Lubinie, przy ul Cmentarnej (stary cmentarz).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 13, 1-9) W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, […]

II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

1. W poniedziałek 18 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa III gimnazjum.

2. W czwartek 21.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.

3. W każdy piątek Wielkiego Postu w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30 (po Eucharystii).

4. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

5. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną. Zbieramy na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie (potrzebujemy jeszcze: 10 200, – zł) oraz na ławki do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku i ich ogrzewanie (potrzebujemy jeszcze: 13 000 – zł).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 9, 28b-36) Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, […]

I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

ROZWAŻANIE EWANGELII:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj I-sza niedziela Wielkiego Postu. Dodatkowa Msza święta o godz. 17.00 – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 2. W poniedziałek 11 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII B.
 3. W czwartek 14.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 4. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych.
 5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną (na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie i na ławki z systemem grzewczym do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku).

 


Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

(Łk 4, 1-13) Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane […]

VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca. Po nabożeństwach (w Osieku: o 13.00) zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 2. W poniedziałek 4 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII A.
 3. W Środę Popielcową Msze św.: w Osieku – godz. 10.00 i 19.00, w Kłopotowie – 16.00, w Pieszkowie – 17.30.
 4. W czwartek 7.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 5. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.45 – dla ogółu wiernych.
 6. W sobotę o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 Msza święta – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
 8. Kancelaria parafialna czynna we wtorek 9.00 – 9.30 i w sobotę od 19.00 – 19.30.
 9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 10. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną – szczególnie za wsparcie finansowe montażu ogrzewania w kościele w Kłopotowie i nowych ławek w kościele w Osieku oraz za modlitwę.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Maria Drobna i śp. Janusz Mastalski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

ks. proboszcz – Wojciech Skowron sdb

(Łk 6, 39-45) Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że […]

R. + I. + P.

Informacje Możliwość komentowania R. + I. + P. została wyłączona

–  W nadziei życia wiecznego zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2019 r. w 75 roku życia odszedł do Pana śp. Janusz Mastalski.
Msza święta w jego intencji zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zacisze (nowy cmentarz) w dniu 2 marca 2019 r. o godzinie 11.00. Po Eucharystii odprowadzenie ciała do rodzinnego grobowca.

               Msze święte od uczestników pogrzebu w kościele w Osieku:

29 marca /piątek/ – godz. 18.00 (miesiąc po pogrzebie)
15 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ – godz. 18.00
10 maja 2019 r. /piątek/ – godz. 18.00
30 maja 2019 r. /czwartek/ – godz. 18.00
15 czerwca 2019 r.  /sobota/ – godz. 18.00
24 czerwca 2019 r. /poniedziałek/- godz. 18.00
12 lipca 2019 r. /piątek/ – godz. 18.00
28 lipca 2019 r. /Niedziela/ – godz. 13.00
14 sierpnia 2019 r. /wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP/ – godz. 18.00
9 września 2019 r. /poniedziałek/- godz. 18.00
21 września 2019 r. /sobota/- godz. 18.00
oraz
od Rodziny Orczykowskich z ulicy Tulipanowej w Osieku: 7 kwietnia 2019 r. /Niedziela/  – g. 11.30

 

– W nadziei życia zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2019 r. w 55 roku życia odeszła do Pana śp. Maria Drobna. Dzisiaj tj. 28 lutego odbyły się obrzędy pożegnania przed kremacją.
Msza Święta w jej intencji zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Osieku w dniu 1 marca 2019 r. o godzinie 8.00, a o godzinie 10.00 odprowadzenie doczesnych szczątków śp. Marii z kaplicy na cmentarzu w Lubinie ul. Cmentarna (stary cmentarz) do rodzinnego grobowca.

              Msze święte od uczestników pogrzebu w kościele w Osieku:

28 marca 2019 r. /czwartek/ – godz. 18.00 (miesiąc po pogrzebie)
12 kwietnia 2019 r. /piątek/ – godz. 18.00
9 maja 2019 r. /czwartek/ – godz. 18.00
27 maja 2019 r. /poniedziałek/ – godz. 18.00
14 czerwca 2019 r.  /piątek/ – godz. 18.00
29 czerwca 2019 r. /sobota/ – godz. 18.00

Polecajmy śp. Janusza i śp. Marię Bożemu Miłosierdziu i wspierajmy modlitwą ich bliskich. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

ks. Proboszcz

–  W nadziei życia wiecznego zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2019 r. w 75 roku życia odszedł do Pana śp. Janusz Mastalski. Msza święta w jego intencji zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zacisze (nowy cmentarz) w dniu 2 marca 2019 r. o godzinie 11.00. Po Eucharystii odprowadzenie ciała do rodzinnego grobowca.                Msze […]

VII Niedziela Zwykła – 24 lutego 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VII Niedziela Zwykła – 24 lutego 2019 r. została wyłączona

(Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

ROZWAŻANIE EWANGELII:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 

 1. W poniedziałek 25 lutego o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa III gimnazjum.
 2. W I-szy piątek miesiąca marca odwiedzam chorych – od g. 9.00.
 3. Również w piątek 1 marca: PIESZKÓW: o 15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź; o 16.00 Msza św. OSIEK: o 17.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź (do 16.45) – oraz Nabożeństwo ku czci NSPJ.
 4. W piątek 1.03. o godzinie 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 5. W sobotę, po wieczornej Mszy świętej, Adoracja najświętszego Sakramentu i różaniec z rozważaniem wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP.
 6. Za tydzień I-sza niedziele miesiąca. Po nabożeństwach (w Osieku: o 13.00) zmian Tajemnic Żywego Różańca.
 7. Kancelaria parafialna czynna we wtorek 9.00 – 9.30 i w sobotę od 19.00 – 19.30.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 9. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną (na sprzątanie i kwiaty) – szczególnie za wsparcie finansowe montażu ogrzewania w kościele w Kłopotowie i nowych ławek w kościele w Osieku oraz za modlitwę .


Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 6, 27-38) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, […]

VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019 r. została wyłączona

(Łk 6, 17. 20-26)
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

ROZWAŻANIE EWANGELII:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

1. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.30 w naszym kościele w Osieku Chór Górniczy z Lubina uświetni Mszę Świętą z okazji kolejnej rocznicy jego powstania i wykona kilka utworów po zakończeniu nabożeństwa.

2. W piątek o 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.

3. W poniedziałek o 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII.

4. Kancelaria parafialna czynna we wtorek 9.00 – 9.30 i w sobotę od 19.00 – 19.30.

5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.

6. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną (na sprzątanie i kwiaty) oraz za modlitwę. (KŁOPOTÓW: w najbliższych dniach zamontowane będzie ogrzewanie w ławkach w kościele. Można włączyć się finansowo w to dzieło. Koszt ogrzewania w samych ławkach wyniesie: 11 000, -zł.); (OSIEK: na początku marca zamontujemy nowe ławki w kaplicy św. Barbary wraz z systemem elektrycznego ogrzewania. Koszt tej inwestycji to 18 500 (ławki) + 7 000, – zł (ogrzewanie).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 6, 17. 20-26) Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. […]

KONCERT CHÓRU GÓRNICZEGO – 17.02.

Informacje Możliwość komentowania KONCERT CHÓRU GÓRNICZEGO – 17.02. została wyłączona

ZDJĘCIA Z KONCERTU na stronie Chóru Górniczego

 

 

ZDJĘCIA Z KONCERTU na stronie Chóru Górniczego