Informacje o spotkaniach dla kandydatów do S. Bierzmowania oraz dla dzieci z klas III S.P. – w późniejszym terminie.
Różaniec w intencji oddalenia pandemii i w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy – codziennie online – 20.30!

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r. została wyłączona

1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy.
2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego: z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
3. Msze święte będziemy celebrować tylko w kościele parafialnym: w dni powszednie – g. 18.00; w niedziele /od 5 kwietnia – aż do odwołania/ – zgodnie z harmonogramem każdej niedzieli: g. 8.30 – intencja z Kłopotowa, g. 10.00 – intencja z Pieszkowa, g. 11.30 i 13.00 – intencja z Osieka /tak jak jest zarezerwowane w księdze intencji/.
4. W Mszach św. w dni powszednie i w niedziele oraz w liturgii pogrzebowej może uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący Mszę św. Dlatego też w czasie nabożeństw organizowanych w kościele parafialnym w Osieku mogą być tylko osoby związane z intencją konkretnej Mszy św. w liczbie maks. 5 osób.
5. W WIELKIM TYGODNIU: nabożeństwa tylko w kościele w Osieku; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o g. 18.00, w Wielką Sobotę o g. 21.00. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek – w kościele po zakończeniu nabożeństw – adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich chętnych – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa /do godziny 21.00/.
6. Wszystkich, którzy pragną skorzystać z Sakramentu Pokuty proszę umawiać się na spowiedź telefonicznie – 511 476 570 /w godzinach: 10.00 – 14.00/ na dogodny termin.
7. W dniu 2 kwietnia – Pierwszy Czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne .
8. W dniu 3 kwietnia – Pierwszy Piątek miesiąca – chorych odwiedzam z posługą tylko na wyraźne życzenie poszczególnych osób z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
9. Droga Krzyżowa – w piątek 3 kwietnia o g. 18.45 – bez udziału fizycznego wiernych (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
10. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Zachęcam do przygotowania palm w domach.
12 Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/ .
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
NIEDZIELA: http:// www.e.niedziela.pl/
– GOŚĆ NIEDZIELNY:
http://www.igomedia.pl/Zamow-GN
14. Dziękujemy dobrodziejom za WPŁATY:
– na remont na remont instrumentu organowego.
– za wsparcie materialne wspólnoty mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych („taca”) za pośrednictwem konta parafialnego.
                                                           Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy. 2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego: z dniem 29 […]

ZAPOWIEDZI

Informacje Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI została wyłączona

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Następujące osoby zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: Jakub Rezler, stanu wolnego, zamieszkały w Osieku i Jagoda Pawluk, stanu wolnego, zamieszkała w Miłoradzicach.

Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną.

.
ZAPOWIEDZI ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU

Z wielką radością zawiadamiam, że diakon MATEUSZ NAWROT z parafii pw. Chrystusa Króla w Osieku, pragnie przyjąć święcenia prezbiteratu. Podając tę wiadomość, polecam jego osobę gorącym modlitwom całej wspólnoty parafialnej. Kto zaś by wiedział, że coś czyni go niegodnym święceń prezbiteratu, jest w sumieniu zobowiązany zawiadomić księdza Proboszcza.

.
Osiek,  29 marca i 5 kwietnia 2020 r.
.
ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: Następujące osoby zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: Jakub Rezler, stanu wolnego, zamieszkały w Osieku i Jagoda Pawluk, stanu wolnego, zamieszkała w Miłoradzicach. Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną. .ZAPOWIEDZI ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU Z wielką radością zawiadamiam, że diakon MATEUSZ NAWROT […]

KOMUNIKAT – 27 marca

Informacje Możliwość komentowania KOMUNIKAT – 27 marca została wyłączona
 1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego (z dn. 27.03.2020 r.)
  – Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie. Msze święte tylko w kościele parafialnym: w dni powszednie – godzina 18.00.
  W najbliższą niedzielę 29 marca 2020 r:
  g. 10.00: (intencja z Pieszkowa) „O Boże miłosierdzie dla zmarłych: Aniela, Józef, Jerzy, Janina, Franciszek i Czesław, ++ z rodzin: Sołtysów i Kuźmów”
  – g. 13.00: ” O Boże miłosierdzie dla śp. Stanisława i ++ z rodziny”.
  W następne niedziele – tylko w kościele parafialnym w Osieku /aż do odwołania/ – Msze św. zgodnie z harmonogramem każdej niedzieli: g. 8.30 – intencja z Kłopotowa, g. 10.00 – intencja z Pieszkowa, g. 11.30 i 13.00 – intencja z Osieka /tak jak jest zarezerwowane w księdze intencji/.
  w WIELKIM TYGODNIU: nabożeństwa tylko w kościele w Osieku; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – g. 18.00, Wielka Sobota – g. 21.00.
  – udzielanie Sakramentu Chrztu świętego zostaje zawieszone do odwołania /WYJĄTEK: w sytuacji zagrożenia życia/; jesteśmy w kontakcie z zainteresowanymi rodzinami.
  – przystąpienie dzieci (z klasy III) do I Spowiedzi i I Komunii św. w zaplanowanym terminie (7 czerwca) jest ciągle sprawą otwartą; w sytuacji przedłużania się stanu epidemii wspólnie z rodzicami (także indywidualnie dla poszczególnych dzieci) wybierzemy dogodny termin.
  – udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży (klas VIII) najprawdopodobniej będzie przełożone.
  – w związku obowiązującym w Polsce stanem epidemii, wprowadzonym na mocy ustawy o chorobach zakaźnych: w Mszach św. i w liturgii pogrzebowej może uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę św. Dlatego też w czasie nabożeństw organizowanych w kościele parafialnym w Osieku mogą być tylko osoby związane z intencją konkretnej Mszy św. w liczbie maks. 5 osób.
  Sakrament Pokuty: proszę umawiać się na spowiedź telefonicznie – 511 476 570 /w godzinach: 10.00 – 14.00/ na dogodny termin.
  – zachęca się wiernych do korzystania z możliwości Komunii duchowej. KOMUNIA DUCHOWA to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.
  – w czasie nabożeństw /do odwołania/: w prezbiterium i w zakrystii kościoła jest obecny tylko prowadzący nabożeństwo.

  ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

ZARZĄDZENIE BISKUPA LEGNICKIEGO z dn. 27.03.2020

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU RODZINNEGO – WIELKANOC

Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego (z dn. 27.03.2020 r.)– Z […]

R + I + P

Informacje Możliwość komentowania R + I + P została wyłączona

W dniu 25 marca pożegnaliśmy śp. Jerzego Nawrot. Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie trwali na modlitwie w intencji zmarłego i okazali solidarność rodzinie. Będziemy jeszcze modlić się za śp. Jerzego podczas Mszy św.:
– 21 czerwca 2020 r. (niedziela): godzina 11.30 /od szwagra Ryszarda z rodziną/
– 18 lipca 2020 r. (sobota): godzina 18.00
– 1 sierpnia 2020 r. (sobota): godzina 18.00 /intencja od rodziny Tórz/.

Zapraszam do wspólnej modlitwy – ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

W dniu 25 marca pożegnaliśmy śp. Jerzego Nawrot. Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie trwali na modlitwie w intencji zmarłego i okazali solidarność rodzinie. Będziemy jeszcze modlić się za śp. Jerzego podczas Mszy św.:– 21 czerwca 2020 r. (niedziela): godzina 11.30 /od szwagra Ryszarda z rodziną/– 18 lipca 2020 r. (sobota): godzina 18.00– 1 […]

WSPÓLNA MODLITWA 25.03.

Bez kategorii Możliwość komentowania WSPÓLNA MODLITWA 25.03. została wyłączona

W dniu 25 marca 2020 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 12.00 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a na zakończenie słowa modlitwy:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który
z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza
dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i
świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz
ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom,
pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego
zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

W dniu 25 marca 2020 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 12.00 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a na zakończenie słowa modlitwy: Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na […]

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacje Możliwość komentowania WAŻNY KOMUNIKAT została wyłączona
Wskazania Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach:
https://ekai.pl/dokumenty/wskazania-prezydium-kep-dla-biskupow-odnosnie-do-sprawowania-czynnosci-liturgicznych-w-najblizszych-tygodniach/

Niebawem ukażą się komunikaty o przebiegu „Wielkiego Tygodnia” w parafii.

ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

Wskazania Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach: https://ekai.pl/dokumenty/wskazania-prezydium-kep-dla-biskupow-odnosnie-do-sprawowania-czynnosci-liturgicznych-w-najblizszych-tygodniach/ Niebawem ukażą się komunikaty o przebiegu „Wielkiego Tygodnia” w parafii. ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r. została wyłączona
 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam, że Msze św. z kościoła w Osieku są transmitowane online.
 2. W związku z sytuacją w kraju i wszystkimi zarządzeniami Rady Stałej Episkopatu Polski oraz biorąc pod uwagę ilość wiernych fizycznie obecnych w kościołach naszej parafii w minioną niedzielę informuję, że w najbliższe dwie niedziele tj. 22 i 29 marca 2020 r. nie będzie Mszy św. w kościele w Kłopotowie i w kościele w Osieku o godzinie 11.30.
  Pozostają nabożeństwa: w Pieszkowie (10.00) i w Osieku (13.00 – transmisja online). Wyznaczone intencje zostaną odprawione w innym czasie lub w innych kościołach.
  Intencja Mszy św. wyznaczona 29 marca na g. 11.30 w kościele w Osieku: „O Boże Miłosierdzie dla śp. Stanisława i zmarłych z rodziny” – zostanie odprawiona w tym samym dniu tj. 29.03.2020 r. o godzinie 13.00 (transmisja online).
 3. Każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiamy w kościele parafialnym różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  Zachęcam do wspólnej modlitwy – transmisja online.
 4. Msze św. w dni powszednie w kościele w Osieku zgodnie z zaplanowanym rozkładem. Osoby zamawiające intencje lub bliskie mogą swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach. Pozostałe osoby zachęcam do uczestnictwa – online.
  W kościele w Pieszkowie i w Kłopotowie w dni powszednie nie będzie nabożeństw. – intencja: „O Boże miłosierdzie dla Józefa Cyrulak /od uczestników pogrzebu/” – w kościele w Osieku – środa 25 marca g. 18.00. 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 5. Droga Krzyżowa – w piątek 27 marca o godz. 18.45 – bez udziału fizycznego wiernych (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
 6. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/
 8. W minionym tygodniu zakończyliśmy renowację instrumentu organowego. Pozostanie tylko montaż jednego, nowego głosu, który jest wykonywany w pracowni poza regionem. Uroczyste poświęcenie planowane jest w dniu 15 kwietnia 2020 r.
 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  NIEDZIELA: http:// www.e.niedziela.pl/
  – GOŚĆ NIEDZIELNY:
  http://www.igomedia.pl/Zamow-GN
 10. Dziękujemy dobrodziejom za WPŁATY:
  – na remont instrumentu organowego.
  – za wsparcie materialne wspólnoty mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych („taca”) za pośrednictwo konta parafialnego.

                                                            Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać […]

Zarządzenie Biskupa Legnickiego – 17.03.2020 r.

Bez kategorii | Informacje Możliwość komentowania Zarządzenie Biskupa Legnickiego – 17.03.2020 r. została wyłączona

Na czas trwania walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonego na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego zarządzam, co następuje:

1. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób, w zależności od ustaleń z rodziną:

a. Msza pogrzebowa jest celebrowana rano w kościele parafialnym, jedynie w obecności najbliższej rodziny, bez ciała zmarłego,

b. Msza św. jest sprawowana w dniu pogrzebu bez udziału wiernych,

c. Msza św. za zmarłego jest celebrowana w późniejszym terminie.

W dalszej części obrzędów należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu (stacja tylko na cmentarzu, bez wchodzenia do cmentarnej kaplicy). W obrzędach ostatniego pożegnania powinna uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina zmarłego, wciąż z zachowaniem liczebności zgromadzania nieprzekraczającej pięćdziesięciu osób (łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną).

PEŁNY TEKST: http://diecezja.legnica.pl/zarzadzenie-biskupa-legnickiego-z-dnia-17-marca-2020/

Na czas trwania walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonego na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego zarządzam, co następuje: 1. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób, w zależności od ustaleń z rodziną: a. Msza pogrzebowa jest celebrowana rano w kościele parafialnym, jedynie w obecności najbliższej rodziny, bez ciała zmarłego, b. Msza św. jest […]