RORATY 2018

Informacje Możliwość komentowania RORATY 2018 została wyłączona

Zakończył się Adwent. Podczas Mszy św. Roratnich przyglądaliśmy się Darom i Owocom Ducha Świętego:


strona MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO
Pieśń Roratnia 2018

 

4 grudnia – temat: Dar MĄDROŚCI – Józef Egipski /pytania: Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał  zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?; jaki dar otrzymał Józef Egipski?; Jak pan poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

5 grudnia – temat: Dar ROZUMU Abraham. /pytania: Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?; Jak nazywał się syn Sary i Abrahama?; Do czego potrzebny jest nam dar rozumu?

6 grudnia – temat: Dar umiejętności – prorok Jeremiasz. /pytania: Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?; Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?; Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga?/

7 grudnia – temat: Dar rady – Mojżesz. /pytania: Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej?; Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów?; Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?/

10 grudnia – temat: Dar męstwa – Gedeon. /pytania: 1. Jakiego daru potrzebował Gedeon? 2. Jak Gedeon pokonał Madianitów? 3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?

11 grudnia – temat: Dar pobożności – Dawid. /pytania: 1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla? 2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności? 3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?/

12 grudnia – temat: Dar bojaźni Bożej – Apostołowie i uczniowie. /pytania: 1. Co to jest bojaźń Boża? 2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? 3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?

13 grudnia – temat: Dobroć – Matteo Farina. /pytania: Jakie owoce wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?; 2. Jaki warunek trzeba spełnić, by owocowały w nas Dary Ducha świętego?; 3. Jaki owoc Ducha świętego wypracował w sobie Matteo?/

14 grudnia – temat: Łagodność – bł. Laura Vicuña.  /pytania: 1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? 2. O co prosiła Laura Pana Boga?  3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?/

15 grudnia – temat: Pokój – bł. Poznańska Piątka. /pytania:. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki?; 2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci?; 3. Jak nazywali się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką?/

17 grudnia – temat: Wierność – Chiara Corbella Petrillo. /pytania: 1. Na czym polegała wierność Chiary?; 2. Jak nazywały się dzieci Chiary?; 3. Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia?/

18 grudnia – temat: Uprzejmość – Alberto Michelotti i Carlo Grisolia. /pytania: 1. Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą? 2. Co dawało siłę Albertowi, że umiał być dobry? 3. Na czym polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta?/

19 grudnia – temat: Radość – Helena Kmieć. /Pytania: 1. Jakim darem owocowała szczególnie? 2. Skąd Helenka brała siłę i radość? 3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?/

20 grudnia – temat: Opanowanie – Św. Elżbieta Catez od Trójcy Świętej OCD. /pytania: 1. Jaki owoc ducha Świętego był potrzebny małej, upartej i wybuchowej Elżbiecie? 2. Kiedy Elżbieta postanowiła pracować nad swymi wadami? 3. Co w swoim dzienniczku zapisała Elżbieta po pierwszej spowiedzi?/

21 grudnia – temat: Cierpliwość – Bł. Hanna Chrzanowska. /pytania: 1. Kiedy szczególnie jest nam potrzebny owoc cierpliwości? 2. Jak nazywała się błogosławiona polska pielęgniarka, która miała wielką cierpliwość do chorych? 3. Kto na pogrzebie Hanny Chrzanowskiej powiedział słowa: „Byłem chory w różnych szpitalach Krakowa, w domach zapomniany przez ludzi, a Ty mnie znalazłaś, zaopiekowałaś się mną…”?/

22 grudnia – temat: Miłość – Matka Boża /zadania: 1. Przypomnij sobie i zapamiętaj siedem darów Ducha Świętego. 2. Przypomnij sobie i zapamiętaj owoce Ducha Świętego wymienione w Liście do Galatów (Ga 5,22-23). 3.Codziennie, chociaż jednym zdaniem, proś Ducha Świętego o dary, których najbardziej potrzebujesz./

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W RORATACH! – ks. Proboszcz – Wojciech Skowron sdb