VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

  1. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca. Po nabożeństwach (w Osieku: o 13.00) zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. W poniedziałek 4 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII A.
  3. W Środę Popielcową Msze św.: w Osieku – godz. 10.00 i 19.00, w Kłopotowie – 16.00, w Pieszkowie – 17.30.
  4. W czwartek 7.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
  5. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.45 – dla ogółu wiernych.
  6. W sobotę o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
  7. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 Msza święta – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
  8. Kancelaria parafialna czynna we wtorek 9.00 – 9.30 i w sobotę od 19.00 – 19.30.
  9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
  10. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną – szczególnie za wsparcie finansowe montażu ogrzewania w kościele w Kłopotowie i nowych ławek w kościele w Osieku oraz za modlitwę.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Maria Drobna i śp. Janusz Mastalski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

ks. proboszcz – Wojciech Skowron sdb