III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

  1. W poniedziałek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  2. Również w poniedziałek 25 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI. W poniedziałek 1 kwietnia spotkanie klas VIII o godzinie 19.00 w kościele.
  3. W czwartek 28.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
  4. W każdy piątek Wielkiego Postu w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30 (po Eucharystii).
  5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
  6. Od 7 do 10 kwietnia w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.
  7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną. Zbieramy na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie (potrzebujemy jeszcze: 10 200, – zł) oraz na ławki do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku i ich ogrzewanie (potrzebujemy jeszcze: 12 500 – zł).

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Paweł Bojarski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Uroczystość pogrzebowa śp. Pawła we wtorek 26 marca: g. 10.00 – Msza święta w kościele w Osieku; g. 12.00 – odprowadzenie ciała do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Lubinie, przy ul Cmentarnej (stary cmentarz).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz