Informacje bieżące również na: https://www.facebook.com/ParafiaOsiek

Uroczystość Chrystusa Króla – 22 listopada 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania Uroczystość Chrystusa Króla – 22 listopada 2020 r. została wyłączona
 1. Dzisiaj odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla – Msze święte dostępne dla wiernych – przy zachowaniu odpowiednich przepisów o ograniczeniach – w sobotę 21.11. /g. 19.00/ i w niedzielę 22.11. /g. 11.30/. Ponadto: dla Róż Różańcowych: w sobotę – o 17.00 i w niedzielę o 13.00 – dla zaproszonych parafian i przedstawicieli samorządu lokalnego! 
 2. Ostatni pełny tydzień listopada: modlitwy za zmarłych podczas różańca z WYPOMINKAMI (w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę – o 18.30, we wtorek o 8.30; w Kłopotowie we wtorek o 16.30; w Pieszkowie w środę o 16.30) oraz podczas Mszy świętych (w Osieku: w poniedziałek i w sobotę – o 19.00; w Kłopotowie w niedzielę o 8.30; w Pieszkowie w środę o 17.00).
 3. Za tydzień – pierwsza niedziela adwentu. Na każdej Mszy świętej błogosławimy opłatki na stół wigilijny. Można je zabierać przez cały ADWENT po nabożeństwach w poszczególnych kościołach. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczymy na ogrzewanie kościołów w okresie zimowym (oraz koszt zakupu nowych figur do szopki bożonarodzeniowej w kościele w Pieszkowie).
 4. W liturgii wspominamy: w środę św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę i męczennicę.
 5. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej; dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
 6. Obowiązuje nas limit osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach wynosi – 1 osoba na 15 m²: w kościele w OSIEKU: (195m²) = 13 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 14 osób; w kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 5 osób. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 7. Wszystkie informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas przenosimy się do internetu i więcej pracujemy samodzielnie.
 8. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria nie będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni.
 9. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 10. Lektura prasy kat.: – NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 11. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych. Dziękujemy Paniom za wygrabienie liści wokół kościoła w Osieku i za ich wywiezienie, pani Iwonie oraz p. Zofii za ułożenie kwiatów przy ołtarzu i za przygotowanie świątyni na uroczystość.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla – Msze święte dostępne dla wiernych – przy zachowaniu odpowiednich przepisów o ograniczeniach – w sobotę 21.11. /g. 19.00/ i w niedzielę 22.11. /g. 11.30/. Ponadto: dla Róż Różańcowych: w sobotę – o 17.00 i w niedzielę o 13.00 – dla zaproszonych parafian i przedstawicieli samorządu lokalnego!  Ostatni […]

XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopada 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopada 2020 r. została wyłączona
 1. Przez cały listopad modlitwy za zmarłych podczas różańca z WYPOMINKAMI oraz podczas Mszy świętych. Rozkłady w gablotach i na stronie internetowej parafii.
 2. W liturgii wspominamy: we wtorek św. Elżbiety Węgierskiej, w środę bł. Karoliny Kózkówny dziewicy i męczennicy, w piątek św. Rafała Kalinowskiego – prezbitera, w sobotę wsp. Ofiarowania NMP.
 3. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej; dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
 4. Obowiązuje nas limit osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach wynosi – 1 osoba na 15 m²: w kościele w OSIEKU: (195m²) = 13 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 14 osób; w kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 5 osób. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 5. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na INNE OSIEM DNI LISTOPADA. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
 6. Wszystkie informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas przenosimy się do internetu i więcej pracujemy samodzielnie.
 7. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria nie będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni.
 8. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 9. Lektura prasy kat.:
  NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl
  GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 10. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych. Dziękujemy Paniom za wygrabienie liści wokół kościoła w Osieku. Dziękuję Panom: Wojciechowi, Ryszardowi i Januszowi ZA pomoc przy instalacji drewnianych blatów na balkonie kościoła w Osieku i za pomalowanie fragmentów mocno zakurzonych ścian.
 11. Za tydzień odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla – Msze święte dostępne dla wiernych – przy zachowaniu odpowiednich przepisów o ograniczeniach – w sobotę 21.11. /g. 19.00/ i w niedzielę 22.11. /g. 11.30/. Msze święte w sobotę – o 17.00 i w niedzielę o 13.00 – tylko dla zaproszonych parafian! W piątek 20 listopada (po Eucharystii od ok. 20.00 do 21.00) – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Przez cały listopad modlitwy za zmarłych podczas różańca z WYPOMINKAMI oraz podczas Mszy świętych. Rozkłady w gablotach i na stronie internetowej parafii. W liturgii wspominamy: we wtorek św. Elżbiety Węgierskiej, w środę bł. Karoliny Kózkówny dziewicy i męczennicy, w piątek św. Rafała Kalinowskiego – prezbitera, w sobotę wsp. Ofiarowania NMP. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami obowiązuje […]

XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020 r. została wyłączona

 1. Msze święte w dni powszednie w kościele w Osieku: w poniedziałek, w czwartek, w piątek i w sobotę: godz. 19.00; we wtorek o g. 8.00; w Pieszkowie, w środę: o godz. 17.00.
 2. Przez cały listopad modlitwy za zmarłych podczas różańca z WYPOMINKAMI oraz podczas Mszy świętych. Rozkłady w gablotach i na stronie internetowej parafii.
 3. W liturgii wspominamy: w poniedziałek święto rocznicy poświęcenia bazyliki Laterańskiej, we wtorek św. Leona Wielkiego papieża i doktora kościoła, w środę św. Marcina z Tours biskupa (w tym dniu przypada 102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – Msza św. w Pieszkowie o g. 17.00), w czwartek św. Jozafa biskupa i męczennika, w piątek pierwszych polskich męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
 4. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej; dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
 5. Od 7 listopada 2020 r. obowiązuje nas limit osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach wynosi – 1 osoba na 15 m²: w kościele w OSIEKU: (195m²) = 13 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 14 osób; w kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 5 osób. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 6. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na INNE OSIEM DNI LISTOPADA. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
 7. Wszystkie informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas przenosimy się do internetu i więcej pracujemy samodzielnie.
 8. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria nie będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni.
 9. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 10. Lektura prasy kat.: – NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 11. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych. Dziękujemy za ofiary składane wraz z Wypominkami. Zostały przeznaczone na usprawnienie systemu wyświetlania pieśni podczas nabożeństw w naszych trzech kościołach.

  Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Msze święte w dni powszednie w kościele w Osieku: w poniedziałek, w czwartek, w piątek i w sobotę: godz. 19.00; we wtorek o g. 8.00; w Pieszkowie, w środę: o godz. 17.00. Przez cały listopad modlitwy za zmarłych podczas różańca z WYPOMINKAMI oraz podczas Mszy świętych. Rozkłady w gablotach i na stronie internetowej parafii. W […]

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj Msze święte jak w każdą niedzielę. Msze święte w dni powszednie w kościele w Osieku będą rozpoczynać się: w poniedziałek, w czwartek, w piątek i w sobotę: godz. 19.00; we wtorek bez zmian – o g. 8.00; w Pieszkowie w środę: o godz. 17.00. W SOBOTĘ 31 PAŹDZIERNIKA MSZA ŚWIĘTA JESCZE O GODZINIE 17.00 !!!
 2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca: od godz. 18.00 do 19.00 w kościele w Osieku Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na INNE OSIEM DNI LISTOPADA. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
 4. W poniedziałek 2 listopada Wspominamy Wszystkich Wiernych zmarłych. Msze św w Osieku o 9.00: + Jana Sroka (Tato ks. kapelana lubińskich szpitali) i o 19.00 (w intencji zmarłych polecanych w Wypominkach); w Kłopotowie o 16.30 i w Pieszkowie o 17.30: (w intencji zmarłych polecanych w Wypominkach).
 5. Przez cały listopad modlitwy za zmarłych podczas różańca i podczas Mszy świętych w tygodniu. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone WYPOMINKOWE karty do zapisania imion zmarłych z naszych rodzin. Będziemy za nich odmawiać modlitwę różańcową w miesiącu listopadzie i odprawiać Msze święte. Rozkład nabożeństw w gablotach i na stronie internetowej Parafii oraz facebooku. Karty proszę składać w skrzynce „na listy” przy wejściu do głównej nawy kościoła w Osieku lub do koszyków ustawionych w okolicy ołtarza głównego w każdym z kościołów parafii – PROSZĘ ZAPISAĆ W GÓRNYM ROGU KARTY W KTÓREJ MIEJSCOWOŚCI MAJĄ BYĆ ODCZYTANE. Dziękuję za składane ofiary – będziemy je przeznaczać na bieżące remonty – min. na usprawnienie systemu wyświetlania pieśni na nabożeństwach.
 6. SPOTKANIA dzieci i Rodziców (klasa III): z poświęceniem książeczek do nabożeństwa: w Osieku – 5 listopada (czwartek) – g. 17.00; (grupa z g. 10.00 – 6 czerwca 2021, 6 listopada (piątek) – g. 17.00; (grupa z g. 12.00 – 6 czerwca 2021 i w Pieszkowie: 11 listopada (środa) – g. 17.00; (grupa z g. 10.00 – Pieszków 13 czerwca 2021).
 7. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzam chorych: od godz. 9.00; przed Różańcem za zmarłych (od 18.00) Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
 8. Wszystkie informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas przenosimy się do internetu i więcej pracujemy samodzielnie.
 9. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami: – w kościołach podczas Mszy św. w dni powszednie i w niedziele, w liturgii pogrzebowej oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu obowiązuje nas limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach: w kościele w OSIEKU: (180m²) = 27 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 30 osób; W kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 11 osób. W pierwszej kolejności na nabożeństwach mogą być obecne osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 10. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria nie będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni.
 11. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 12. Lektura prasy kat.: – NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 13. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych.

  ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

Dzisiaj Msze święte jak w każdą niedzielę. Msze święte w dni powszednie w kościele w Osieku będą rozpoczynać się: w poniedziałek, w czwartek, w piątek i w sobotę: godz. 19.00; we wtorek bez zmian – o g. 8.00; w Pieszkowie w środę: o godz. 17.00. W SOBOTĘ 31 PAŹDZIERNIKA MSZA ŚWIĘTA JESCZE O GODZINIE 17.00 […]

XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r. została wyłączona
 1. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o g. 19.00; ponadto w niedzielę o g. 19.00: zapraszamy szczególnie osoby, które w godzinach dopołudniowych w niedzielę uczestniczą online we Mszy św. i nie mogły przyjąć Komunii św.; w Pieszkowie w środę o g. 16.30 i w Kłopotowie we wtorek o 16.30.
 2. Msze święte w dni powszednie w kościele w Osieku będą rozpoczynać się: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę: godz. 17.00; we wtorek bez zmian – o g. 8.00; w Pieszkowie w środę: o godz. 17.00.
 3. Wszystkie informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas przenosimy się do internetu i więcej pracujemy samodzielnie.
 4. W liturgii wspominamy: w środę 28 października: Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 5. W sobotę o godz. 17.00 Msza św. z uroczystości Wszystkich św. (w Osieku).
 6. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami: – w kościołach podczas Mszy św. w dni powszednie i w niedziele, w liturgii pogrzebowej oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu obowiązuje nas limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach: w kościele w OSIEKU: (180m²) = 27 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 30 osób; W kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 11 osób. W pierwszej kolejności na nabożeństwach mogą być obecne osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 7. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone WYPOMINKOWE karty do zapisania imion zmarłych z naszych rodzin. Będziemy za nich odmawiać modlitwę różańcową w miesiącu listopadzie i odprawiać Msze święte. Rozkład tych nabożeństw będzie dostępny od poniedziałku 26 października w kruchcie kościoła w Osieku lub na stronie internetowej Parafii i na facebooku. Karty proszę składać w skrzynce „na listy” przy wejściu do głównej nawy kościoła w Osieku lub do koszyków ustawionych w okolicy ołtarza głównego w każdym z kościołów parafii – PROSZĘ ZAPISAĆ W GÓRNYM ROGU KARTY W KTÓREJ MIEJSCOWOŚCI MAJĄ BYĆ ODCZYTANE. Dziękuję za składane ofiary – będziemy je przeznaczać na bieżące remonty – min. na usprawnienie systemu wyświetlania pieśni na nabożeństwach.
 8. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria ni będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni. W kancelarii obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, tj. maseczka na ustach i nosie.
 9. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 10. Lektura prasy kat.: – NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 11. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego pragnę podziękować dzieciom pierwszokomunijnym ( wpłaciły 24 osoby na 34 przystępujące do I Komunii św. w 2020 r.). Dzieci przekazały na Misje: 1660, – zł.

  Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o g. 19.00; ponadto w niedzielę o g. 19.00: zapraszamy szczególnie osoby, które w godzinach dopołudniowych w niedzielę uczestniczą online we Mszy św. i nie mogły przyjąć Komunii św.; w Pieszkowie w środę o g. 16.30 i w Kłopotowie we wtorek o 16.30. […]

XXIX Niedziela Zwykła – 18 października 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXIX Niedziela Zwykła – 18 października 2020 r. została wyłączona
 1. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o g. 19.00; w Pieszkowie w środę o g. 16.30 i w Kłopotowie we wtorek o 16.30.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością wspomagania innych parafii posługą duszpasterską Msze święte w dni powszednie będą rozpoczynać się o godzinę wcześniej w kościele w Osieku – w poniedziałek, czwartek, piątek i sobota: g. 17.00; we wtorek bez zmian – o g. 8.00.
 3. W liturgii wspominamy: min. wtorek: św. Jan Kantego, w czwartek: św. Jana Pawła II.
 4. Spotkania – katechezy przed Bierzmowaniem zostają zawieszone. Wszystkie informacje dla kandydatów niebawem znajdą się na stronie internetowej parafii i facebooku. Na jakiś czas musimy przenieść się do internetu i więcej pracować samodzielnie.
 5. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami:
  – w kościołach podczas
  Mszy św. w dni powszednie i w niedziele, w liturgii pogrzebowej oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu obowiązuje nas limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach: w kościele w OSIEKU: (180m²) = 27 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 30 osób; W kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 11 osób. W pierwszej kolejności na nabożeństwach mogą być obecne osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 6. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone WYPOMINKOWE karty do zapisania imion zmarłych z naszych rodzin. Będziemy za nich odmawiać modlitwę różańcową w miesiącu listopadzie i odprawiać Msze święte. Rozkład tych nabożeństw będzie dostępny od niedzieli 25 października. Karty proszę składać w skrzynce „na listy” przy wejściu do głównej nawy kościoła w Osieku lub do koszyków ustawionych w okolicy ołtarza głównego w każdym z kościołów parafii – PROSZĘ ZAPISAĆ W GÓRNYM ROGU KARTY W KTÓREJ MIEJSCOWOŚCI MAJĄ BYĆ ODCZYTANE. Dziękuję za składane ofiary – będziemy je przeznaczać na bieżące remonty – min. na usprawnienie systemu wyświetlania pieśni na nabożeństwach.
 7. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria ni będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni. W kancelarii obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, tj. maseczka na ustach i nosie.
 8. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 9. Dziękujemy dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków
 10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl
  GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
  9. Dziękujemy dobrodziejom za WPŁATY:
  – za wsparcie materialne wspólnoty mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych („taca”) za pośrednictwem konta parafialnego.
  – za wparcie dzieł organizowanych przez Fundację „Dzieło nowego Tysiąclecia”; w minioną niedzielę zebraliśmy 1100, – zł.

  Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o g. 19.00; w Pieszkowie w środę o g. 16.30 i w Kłopotowie we wtorek o 16.30. W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością wspomagania innych parafii posługą duszpasterską Msze święte w dni powszednie będą rozpoczynać się o godzinę wcześniej w kościele w […]

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020 r

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020 r została wyłączona
 1. Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski Pod hasłem ”TOTUUS TUUS- CAŁY TWÓJ”. Po nabożeństwach, przy wyjściu z kościoła zbieramy dobrowolne ofiary na wsparcie uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Akcja prowadzona przez Fundację „Dzieło nowego Tysiąclecia”
 2. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek
  i sobotę o g. 17.30 (we wtorek 8.30); w Pieszkowie w środę o g. 16.30 i w Kłopotowie
  w niedzielę o g. 8.10.
 3. W liturgii wspominamy: min. w piątek 16 października – św. Jadwigę Śląską.
 4. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone WYPOMINKOWE karty do zapisania imion zmarłych z naszych rodzin. Będziemy za nich odmawiać modlitwę różańcową w miesiącu listopadzie i odprawiać Msze święte. Rozkład tych nabożeństw będzie dostępny od niedzieli 25 października. Karty proszę składać w skrzynce „na listy” przy wejściu do głównej nawy kościoła w Osieku lub do koszyków ustawionych w okolicy ołtarza głównego w każdym z kościołów parafii – PROSZĘ ZAPISAĆ W GÓRNYM ROGU KARTY W KTÓREJ MIEJSCOWOŚCI MAJĄ BYĆ ODCZYTANE. Dziękuję za składane ofiary – będziemy je przeznaczać na bieżące remonty – min. na usprawnienie systemu wyświetlania pieśni na nabożeństwach.
 5. Do kancelarii zapraszamy we wtorki, od 9.00 do 9.30 lub w soboty, od 19.00 do 19.45. W kancelarii obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, tj. maseczka na ustach i nosie.
 6. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans. Te zasady obowiązują również siedzących na chórze kościoła.
 7. Dziękujemy dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski Pod hasłem ”TOTUUS TUUS- CAŁY TWÓJ”. Po nabożeństwach, przy wyjściu z kościoła zbieramy dobrowolne ofiary na wsparcie uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Akcja prowadzona przez Fundację „Dzieło nowego Tysiąclecia” Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe: w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piąteki sobotę o g. 17.30 (we wtorek 8.30); w Pieszkowie w środę […]

XXVII Niedziela Zwykła – 4 października 2020 r

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXVII Niedziela Zwykła – 4 października 2020 r została wyłączona
 1. Dzisiaj I niedziela miesiąca – po nabożeństwach – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca: w Kłopotowie i w Pieszkowie.
 2. Za tydzień będziemy obchodzić XX Dzień Papieski.
 3. W poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o godzinie 17.30 – odmawiamy różaniec w kościele w OSIEKU. We wtorek, godzinie 16.30 – odmawiamy różaniec w PIESZKOWIE; w przyszłą niedzielę o godzinie 8.10 w kościele w KŁOPOTOWIE.
 4. W liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Faustynę Kowalską, w środę – M.B. Różańcową (w tym dniu Msza św. w kościele w Osieku o godzinie 8.00 i różaniec).
 5. Do kancelarii zapraszamy we wtorki, od 9.00 do 9.30 lub w soboty, od 19.00 do 19.45. W kancelarii obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego, tj. maseczka na ustach i nosie.
 6. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans. Te zasady obowiązują również siedzących na chórze kościoła.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Wydrukowane czasopisma są w przedsionku kościoła w Osieku i w Pieszkowie. Lektura online:
  – NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl
  – GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 8. Dziękujemy dobrodziejom Parafii za pomoc materialną na bieżące wydatki. Serdecznie dziękujemy za dobrowolne wpłaty (min. 50, – zł /rocznie/ od jednej rodziny) na sprzątanie kościoła, na zakup środków czystości i kwiaty. W Osieku, w II-gą niedzielę miesiąca można dokonać wpłat gotówkowo: Dom Parafialny po Mszy św. o 11.30 i 13.00; w innych kościołach u osób odpowiedzialnych. Nr konta do przelewów: BNP Paribas 95 1600 1156 1844 3992 9000 0001

W minionym tygodniu do wieczności odszedł śp. Gabriel Mućka. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju: AMEN.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj I niedziela miesiąca – po nabożeństwach – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca: w Kłopotowie i w Pieszkowie. Za tydzień będziemy obchodzić XX Dzień Papieski. W poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę o godzinie 17.30 – odmawiamy różaniec w kościele w OSIEKU. We wtorek, godzinie 16.30 – odmawiamy różaniec w PIESZKOWIE; w przyszłą niedzielę […]