Informacje o spotkaniach dla kandydatów do S. Bierzmowania oraz dla dzieci z klas III S.P. – w późniejszym terminie.
Różaniec w intencji oddalenia pandemii i w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy – codziennie online – 20.30!

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r. została wyłączona

1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy.
2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego: z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
3. Msze święte będziemy celebrować tylko w kościele parafialnym: w dni powszednie – g. 18.00; w niedziele /od 5 kwietnia – aż do odwołania/ – zgodnie z harmonogramem każdej niedzieli: g. 8.30 – intencja z Kłopotowa, g. 10.00 – intencja z Pieszkowa, g. 11.30 i 13.00 – intencja z Osieka /tak jak jest zarezerwowane w księdze intencji/.
4. W Mszach św. w dni powszednie i w niedziele oraz w liturgii pogrzebowej może uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący Mszę św. Dlatego też w czasie nabożeństw organizowanych w kościele parafialnym w Osieku mogą być tylko osoby związane z intencją konkretnej Mszy św. w liczbie maks. 5 osób.
5. W WIELKIM TYGODNIU: nabożeństwa tylko w kościele w Osieku; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o g. 18.00, w Wielką Sobotę o g. 21.00. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek – w kościele po zakończeniu nabożeństw – adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich chętnych – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa /do godziny 21.00/.
6. Wszystkich, którzy pragną skorzystać z Sakramentu Pokuty proszę umawiać się na spowiedź telefonicznie – 511 476 570 /w godzinach: 10.00 – 14.00/ na dogodny termin.
7. W dniu 2 kwietnia – Pierwszy Czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne .
8. W dniu 3 kwietnia – Pierwszy Piątek miesiąca – chorych odwiedzam z posługą tylko na wyraźne życzenie poszczególnych osób z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
9. Droga Krzyżowa – w piątek 3 kwietnia o g. 18.45 – bez udziału fizycznego wiernych (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
10. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Zachęcam do przygotowania palm w domach.
12 Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/ .
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
NIEDZIELA: http:// www.e.niedziela.pl/
– GOŚĆ NIEDZIELNY:
http://www.igomedia.pl/Zamow-GN
14. Dziękujemy dobrodziejom za WPŁATY:
– na remont na remont instrumentu organowego.
– za wsparcie materialne wspólnoty mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych („taca”) za pośrednictwem konta parafialnego.
                                                           Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – „O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy. 2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego: z dniem 29 […]

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r. została wyłączona
 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam, że Msze św. z kościoła w Osieku są transmitowane online.
 2. W związku z sytuacją w kraju i wszystkimi zarządzeniami Rady Stałej Episkopatu Polski oraz biorąc pod uwagę ilość wiernych fizycznie obecnych w kościołach naszej parafii w minioną niedzielę informuję, że w najbliższe dwie niedziele tj. 22 i 29 marca 2020 r. nie będzie Mszy św. w kościele w Kłopotowie i w kościele w Osieku o godzinie 11.30.
  Pozostają nabożeństwa: w Pieszkowie (10.00) i w Osieku (13.00 – transmisja online). Wyznaczone intencje zostaną odprawione w innym czasie lub w innych kościołach.
  Intencja Mszy św. wyznaczona 29 marca na g. 11.30 w kościele w Osieku: „O Boże Miłosierdzie dla śp. Stanisława i zmarłych z rodziny” – zostanie odprawiona w tym samym dniu tj. 29.03.2020 r. o godzinie 13.00 (transmisja online).
 3. Każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiamy w kościele parafialnym różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  Zachęcam do wspólnej modlitwy – transmisja online.
 4. Msze św. w dni powszednie w kościele w Osieku zgodnie z zaplanowanym rozkładem. Osoby zamawiające intencje lub bliskie mogą swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach. Pozostałe osoby zachęcam do uczestnictwa – online.
  W kościele w Pieszkowie i w Kłopotowie w dni powszednie nie będzie nabożeństw. – intencja: „O Boże miłosierdzie dla Józefa Cyrulak /od uczestników pogrzebu/” – w kościele w Osieku – środa 25 marca g. 18.00. 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 5. Droga Krzyżowa – w piątek 27 marca o godz. 18.45 – bez udziału fizycznego wiernych (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
 6. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/
 8. W minionym tygodniu zakończyliśmy renowację instrumentu organowego. Pozostanie tylko montaż jednego, nowego głosu, który jest wykonywany w pracowni poza regionem. Uroczyste poświęcenie planowane jest w dniu 15 kwietnia 2020 r.
 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  NIEDZIELA: http:// www.e.niedziela.pl/
  – GOŚĆ NIEDZIELNY:
  http://www.igomedia.pl/Zamow-GN
 10. Dziękujemy dobrodziejom za WPŁATY:
  – na remont instrumentu organowego.
  – za wsparcie materialne wspólnoty mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych („taca”) za pośrednictwo konta parafialnego.

                                                            Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać […]

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r. została wyłączona

 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam, że Msze św. z kościoła w Osieku są transmitowane online.
 2. Każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – będziemy odmawiali w kościele parafialnym różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia Zachęcam do wspólnej modlitwy – transmisja online.
 3. Msze św. w dni powszednie w kościele w Osieku zgodnie z zaplanowanym rozkładem. WYJĄTEK: poniedziałek 16 marca – g. 19.00 i środa 18 marca – g. 8.00. W kościele w Pieszkowie i w Kłopotowie nie będzie w dni powszednie nabożeństw.
 4. Od piątku 20 marca – godz. 18.45 – Droga Krzyżowa (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
 5. Od soboty 21 marca nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/
 7. W najbliższym tygodniu zakończymy renowację instrumentu organowego. Pozostanie tylko montaż jednego, nowego głosu, który jest wykonywany w pracowni poza regionem. Planowane uroczyste poświęcenie prawdopodobnie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 9. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie za wpłaty na remont instrumentu organowego oraz za wpłaty na bieżące wydatki /gotówkowo i za pośrednictwo konta parafialnego/.

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać […]

II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r. została wyłączona
 

1. W poniedziałek 9 marca i we wtorek 10 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII Szkoły Podstawowej.
2. We wtorek i środę Msza święta w Osieku o godzinie 8.00; w czwartek nie będzie nabożeństwa.
3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: we wtorek 10 marca o godzinie 17.00 w Pieszkowie i w piątek 13 marca o godzinie 18.45 w Osieku.
4. W sobotę 14 marca:  o godz. 10.00 próba scholi w Domu Parafialnym; o godz. 17.00 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
5. Za tydzień rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Nabożeństwa jak w każdą niedzielę. Jest to również dzień spowiedzi: w Kłopotowie – od 8.00 do 8.30 (podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu); w Pieszkowie – od 17.30 do 18.00 i w Osieku – od 18.30 do 19.00 (Adoracja Najświętszego Sakramentu: 30 minut przed Spowiedzią).
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną: szczególnie za wparcie renowacji instrumentu organowego. (W Osieku po Mszy św. o godz. 11.30 i o godz. 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach po każdym nabożeństwie u osób odpowiedzialnych).


                                                             Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

  1. W poniedziałek 9 marca i we wtorek 10 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII Szkoły Podstawowej.2. We wtorek i środę Msza święta w Osieku o godzinie 8.00; w czwartek nie będzie nabożeństwa.3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: we wtorek 10 marca o godzinie 17.00 w Pieszkowie i w piątek […]

I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy Róże Różańcowe z Osieka do wspólnego odmówienia różańca od 12.30.
 2. W poniedziałek 2 marca i w środę 4 marca – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI (Dom Parafialny – godzina 19.00).
 3. We wtorek 3 marca o godzinie 19.00 w kościele w Osieku spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania – klas VIII i ich Rodziców.
 4. W środę 4 marca – w kościele w Pieszkowie Msza św. – godzina 17.00 i Droga Krzyżowa;
  w Domu Parafialnym w Osieku o godzinie 18.30 – próba scholi.
 5. W piątek 6 marca – pierwszy piątek miesiąca – od g. 9.00 odwiedzam chorych. Po południu od g. 17.30 – okazja do spowiedzi; po Eucharystii, o g. 18.45 – Droga Krzyżowa.
 6. W sobotę 7 marca o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. Kancelaria czynna we wtorek od g. 9.00 do g. 9.30 i w sobotę od g. 19.00 do g. 19.45.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 9. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy Róże Różańcowe z Osieka do wspólnego odmówienia różańca od 12.30. W poniedziałek 2 marca i w środę 4 marca – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI (Dom Parafialny – godzina 19.00). We wtorek 3 marca o godzinie 19.00 w kościele w Osieku […]

VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj w VII niedzielę zwykła rozpoczynamy w Polsce 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 2. W poniedziałek 24 lutego – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII – Dom Parafialny (godzina 19.00).
 3. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 4. W Środę Popielcową Msze św.: w Osieku o godzinie 10.00 i 19.00, w Kłopotowie o godzinie 16.00, w Pieszkowie o godzinie 17.30. W tym dniu swoje spotkanie przed Sakramentem Bierzmowania mają kandydaci z klasy VIII – zapraszamy ich wraz z Rodzicami na Msze święte popołudniowe. Po nabożeństwach ważne dla nich komunikaty. Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który należy zachować przez wstrzemięźliwość i post.
 5. W czwartek 27 lutego po Mszy świętej o 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 19.30. Zapraszamy na wspólnotowe uwielbienie.
 6. W piątek 28 lutego o godzinie 18.45 w Osieku Droga Krzyżowa.
 7. W sobotę o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 8. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Róże Różańcowe z Osieka zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 13.00.
 9. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45.
 10. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 11. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. W minionym tygodniu zostały założone wiatrownice, kanały łączące je z piszczałkami. W tym tygodniu będą ustawiane piszczałki i nastąpi pierwsze ich intonowanie. Została również położona podłoga wokół instrumentu; a także przerobiona balustrada w odcinku obok instrumentu na chórze. Dziękujemy Panom za wykonanie tych prac. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz

Dzisiaj w VII niedzielę zwykła rozpoczynamy w Polsce 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W poniedziałek 24 lutego – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII – Dom Parafialny (godzina 19.00). We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W Środę Popielcową Msze […]

VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020 r. została wyłączona

 1. W poniedziałek 17.02 i wtorek 18.02. Msze święte w kaplicy św. Barbary – w kościele będziemy kontynuować renowację instrumentu organowego.
 2. W środę 19 lutego w kościele w Pieszkowie – Msza św. o godzinie 17.00.
 3. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 4. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45.
 5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 6. W sobotę 29 lutego po Mszy świętej o 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00. Zapraszamy na wspólnotowe uwielbienie.
 7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

W poniedziałek 17.02 i wtorek 18.02. Msze święte w kaplicy św. Barbary – w kościele będziemy kontynuować renowację instrumentu organowego. W środę 19 lutego w kościele w Pieszkowie – Msza św. o godzinie 17.00. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kancelaria czynna […]

V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020 r. została wyłączona

 

 1. We wtorek 11 lutego wspomnienie M.B. z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Msza święta z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych o godzinie 8.00.
 2. W dniach: 12 – 14 lutego nie będzie nabożeństw. W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny.
 3. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45.
 4. Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania – po feriach: 24.02: klasa VII i w Środę Popielcową na Mszy świętej o godzinie 19.00 spotykają się klasy VIII.
 5. W zeszłotygodniowej zbiórce na potrzeby Zakonów Kontemplacyjnych zebraliśmy 460, – zł. Bóg zapłać.
 6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. (W Osieku dzisiaj w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).
 8. Młodzież, dzieci i nauczyciele rozpoczynają ferie zimowe. Życzymy udanego wypoczynku.

  Proboszcz – ks. Wojciech Skowron sdb

 

  We wtorek 11 lutego wspomnienie M.B. z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Msza święta z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych o godzinie 8.00. W dniach: 12 – 14 lutego nie będzie nabożeństw. W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45. Spotkania […]