W dniu 21 stycznia rozpoczęliśmy Wizytę Duszpasterską w Pieszkowie. Informacje poniżej.
Spotkanie scholi dziecięcej – po feriach. Zapraszamy !!!
Katecheza przed Bierzmowaniem – nowe informacje (po feriach) w zakładce Sakrament Bierzmowania.

PANAMA 2019

Informacje Możliwość komentowania PANAMA 2019 została wyłączona

Serdecznie pozdrawiamy Piotra, który 13 stycznia, wyruszył w drogę do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Życzymy mu szczęśliwej podroży i wielu wrażeń. Najpierw Legnica, potem Warszawa i długi lot do Panamy.

W poniedziałek, późnym popołudniem Piotr i cała grupa legnicka dotarli szczęśliwie do Panamy. Poniżej kilka zdjęć z ostatnich dni:

Więcej możemy obserwować co dzieje się u Piotra na FACEBOOKU:

 


Hymn Światowych Dni Młodzieży w Panamie

POLSKIE SPOTKANIA – PANAMA

TRANSMISJE TVP1/ TV TRWAM – ŚDM PANAMA 2019

Serdecznie pozdrawiamy Piotra, który 13 stycznia, wyruszył w drogę do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Życzymy mu szczęśliwej podroży i wielu wrażeń. Najpierw Legnica, potem Warszawa i długi lot do Panamy. W poniedziałek, późnym popołudniem Piotr i cała grupa legnicka dotarli szczęśliwie do Panamy. Poniżej kilka zdjęć z ostatnich dni: Więcej możemy obserwować co dzieje […]

Wizyta Duszpasterska 2018/2019

Informacje Możliwość komentowania Wizyta Duszpasterska 2018/2019 została wyłączona

Zakończyliśmy Wizytę duszpasterską w Osieku. Składam serdeczne podziękowanie dla rodzin, które przyjęły mnie i ks. Mirosława oraz za złożone ofiary pieniężne, które pomogą pokryć część zobowiązań finansowych wobec diecezji legnickiej i zgromadzenia salezjańskiego. Szczególne podziękowania dla wszystkich  rodzin za ofiary pieniężne na nowe ławki do kościoła w Osieku.

Jeżeli rodziny, u których nie byliśmy mają takie życzenie prosimy o kontakt osobisty (po nabożeństwach) lub telefoniczny (w godzinach: 10 – 12; tel.: 511 476 570).

W dniu 21 stycznia rozpoczynam Wizytę Duszpasterską w Pieszkowie według planu:

 1. od numeru 58 do numeru 48 oraz numery: 44, 44A, 44C, 43 i 43B (21 rodzin) – Poniedziałek 21.01.
 2. od numeru 1A do numeru 11B (26 rodzin) – Wtorek 22.01.
 3. od numeru 40A do numeru 40F (parzyste) oraz od numeru 47 A do numeru 47 G (nieparzyste) oraz numery: 46, 45, 42B i 47 (21 rodzin) –  Sobota 26.01. (od godz. 10.00)
 4. od numeru 12 do numeru 19B oraz numery: 20 i 24A (26 rodzin) – Poniedziałek 28.01.
 5. od numeru: 25B, 25A, 25, 25C, 28D, 28E, 28F; następnie: 19C, 19E, 19F do 19K; następnie: 26, 26C, 26G, 28B, 27 i 28 (23 rodziny) – Wtorek 29.01.
 6. numery:, 28A, 29, 29A, 29B, 30, 30A, 30B, 30C, 31A, 31E, 31H, 31G, 32, 33, 34, 35, 35A, 35B (26 rodzin) – Środa 30.01.
 7. numery: 35C, 35D, 35K, 35H, 37, 37A, 37B, 37C, 37D, 38, 39, 40, 41 (19 rodzin) – Czwartek 31.01.

Wizytę duszpasterską rozpoczynam o godz. 16.00 /w soboty o g. 10.00./
         Tak, jak praktykowaliśmy w Osieku i w Kłopotowie rodziny, które pragną przyjąć duszpasterza prosimy o informację zwrotną. Karta do wypełnienia jest z drugiej strony w/w rozkładu. Kartę można otrzymać w kościele po Eucharystii lub ściągnąć w pliku: KARTA – WIZYTA DUSZPASTERSKA W PIESZKOWIE

Wypełnioną kartę wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem:  WIZYTA DUSZPASTERSKA po nabożeństwach w kościele w Pieszkowie (lub w Osieku) w niedzielę 20 stycznia – g. 10.00 lub w środę 16 stycznia – g. 9.00). Uprzejmie proszę nie powiadamiać emailem lub smsem!

Proboszcz – ks. Wojciech Skowron sdb

Zakończyliśmy Wizytę duszpasterską w Osieku. Składam serdeczne podziękowanie dla rodzin, które przyjęły mnie i ks. Mirosława oraz za złożone ofiary pieniężne, które pomogą pokryć część zobowiązań finansowych wobec diecezji legnickiej i zgromadzenia salezjańskiego. Szczególne podziękowania dla wszystkich  rodzin za ofiary pieniężne na nowe ławki do kościoła w Osieku. Jeżeli rodziny, u których nie byliśmy mają […]

R. + I. +P.

Informacje Możliwość komentowania R. + I. +P. została wyłączona

We wtorek 15 stycznia pożegnaliśmy śp. Kazimierza Krawczyk – mieszkańca Osieka z ul. św.Katarzyny. Serdecznie dziękuję za udział w uroczystościach pogrzebowych. W najbliższych miesiącach będziemy modlić się za śp. Kazimierza podczas Eucharystii:

4 marca (g. 18.00) – od uczestników pogrzebu
24 marca (g. 13.00) – od żony i córki z rodziną
14 kwietnia (g. 17.00) – od rodziny Chojowskich z Sieniczna
26 kwietnia (g. 18.00) – od uczestników pogrzebu
2 maja (g. 18.00) – od uczestników pogrzebu
12 maja (g. 13.00) – od rodziny Chwastów z Sieniczna
13 czerwca (g. 13.00) – od rodziny Soleckich z Osieka k/Olkusza

ks. proboszcz – Wojciech Skowron sdb

We wtorek 15 stycznia pożegnaliśmy śp. Kazimierza Krawczyk – mieszkańca Osieka z ul. św.Katarzyny. Serdecznie dziękuję za udział w uroczystościach pogrzebowych. W najbliższych miesiącach będziemy modlić się za śp. Kazimierza podczas Eucharystii: 4 marca (g. 18.00) – od uczestników pogrzebu 24 marca (g. 13.00) – od żony i córki z rodziną 14 kwietnia (g. 17.00) […]

R. + I. + P.

Informacje Możliwość komentowania R. + I. + P. została wyłączona

Z nadzieją życia wiecznego zawiadamiam, że dzisiaj 12 stycznia 2019 r., w wieku 58 lat zginął tragicznie w wypadku w kopalni „Rudna” w Polkowicach śp. Mirosław Kempiak – brat ks. Ryszarda Kempiaka – salezjanina (który kilka razy prowadził pielgrzymki do Ziemi Świętej z Lubina i prowadzi spotkania biblijne w kościele św. Jan Bosko w Lubinie).

Pogrzeb śp. Mirosława Kempiaka odbędzie się w czwartek 17 stycznia br.
Msza św. pogrzebowa, którą poprzedzi modlitewne czuwanie o godz. 9.00, zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie (ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów).
Po Mszy świętej dalsza część obrzędów pogrzebowych.

Polecajmy śp. Mirosława Bożemu Miłosierdziu i wspierajmy modlitwą bliskich śp. Mirosława i ks. Ryszarda. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

Z nadzieją życia wiecznego zawiadamiam, że dzisiaj 12 stycznia 2019 r., w wieku 58 lat zginął tragicznie w wypadku w kopalni „Rudna” w Polkowicach śp. Mirosław Kempiak – brat ks. Ryszarda Kempiaka – salezjanina (który kilka razy prowadził pielgrzymki do Ziemi Świętej z Lubina i prowadzi spotkania biblijne w kościele św. Jan Bosko w Lubinie). […]

RORATY 2018

Informacje Możliwość komentowania RORATY 2018 została wyłączona

Zakończył się Adwent. Podczas Mszy św. Roratnich przyglądaliśmy się Darom i Owocom Ducha Świętego:


strona MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO
Pieśń Roratnia 2018

 

4 grudnia – temat: Dar MĄDROŚCI – Józef Egipski /pytania: Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał  zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?; jaki dar otrzymał Józef Egipski?; Jak pan poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

5 grudnia – temat: Dar ROZUMU Abraham. /pytania: Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?; Jak nazywał się syn Sary i Abrahama?; Do czego potrzebny jest nam dar rozumu?

6 grudnia – temat: Dar umiejętności – prorok Jeremiasz. /pytania: Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?; Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?; Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga?/

7 grudnia – temat: Dar rady – Mojżesz. /pytania: Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej?; Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów?; Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?/

10 grudnia – temat: Dar męstwa – Gedeon. /pytania: 1. Jakiego daru potrzebował Gedeon? 2. Jak Gedeon pokonał Madianitów? 3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?

11 grudnia – temat: Dar pobożności – Dawid. /pytania: 1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla? 2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności? 3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?/

12 grudnia – temat: Dar bojaźni Bożej – Apostołowie i uczniowie. /pytania: 1. Co to jest bojaźń Boża? 2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? 3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?

13 grudnia – temat: Dobroć – Matteo Farina. /pytania: Jakie owoce wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?; 2. Jaki warunek trzeba spełnić, by owocowały w nas Dary Ducha świętego?; 3. Jaki owoc Ducha świętego wypracował w sobie Matteo?/

14 grudnia – temat: Łagodność – bł. Laura Vicuña.  /pytania: 1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? 2. O co prosiła Laura Pana Boga?  3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?/

15 grudnia – temat: Pokój – bł. Poznańska Piątka. /pytania:. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki?; 2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci?; 3. Jak nazywali się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką?/

17 grudnia – temat: Wierność – Chiara Corbella Petrillo. /pytania: 1. Na czym polegała wierność Chiary?; 2. Jak nazywały się dzieci Chiary?; 3. Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia?/

18 grudnia – temat: Uprzejmość – Alberto Michelotti i Carlo Grisolia. /pytania: 1. Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą? 2. Co dawało siłę Albertowi, że umiał być dobry? 3. Na czym polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta?/

19 grudnia – temat: Radość – Helena Kmieć. /Pytania: 1. Jakim darem owocowała szczególnie? 2. Skąd Helenka brała siłę i radość? 3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?/

20 grudnia – temat: Opanowanie – Św. Elżbieta Catez od Trójcy Świętej OCD. /pytania: 1. Jaki owoc ducha Świętego był potrzebny małej, upartej i wybuchowej Elżbiecie? 2. Kiedy Elżbieta postanowiła pracować nad swymi wadami? 3. Co w swoim dzienniczku zapisała Elżbieta po pierwszej spowiedzi?/

21 grudnia – temat: Cierpliwość – Bł. Hanna Chrzanowska. /pytania: 1. Kiedy szczególnie jest nam potrzebny owoc cierpliwości? 2. Jak nazywała się błogosławiona polska pielęgniarka, która miała wielką cierpliwość do chorych? 3. Kto na pogrzebie Hanny Chrzanowskiej powiedział słowa: „Byłem chory w różnych szpitalach Krakowa, w domach zapomniany przez ludzi, a Ty mnie znalazłaś, zaopiekowałaś się mną…”?/

22 grudnia – temat: Miłość – Matka Boża /zadania: 1. Przypomnij sobie i zapamiętaj siedem darów Ducha Świętego. 2. Przypomnij sobie i zapamiętaj owoce Ducha Świętego wymienione w Liście do Galatów (Ga 5,22-23). 3.Codziennie, chociaż jednym zdaniem, proś Ducha Świętego o dary, których najbardziej potrzebujesz./

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W RORATACH! – ks. Proboszcz – Wojciech Skowron sdb

Zakończył się Adwent. Podczas Mszy św. Roratnich przyglądaliśmy się Darom i Owocom Ducha Świętego: strona MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO Pieśń Roratnia 2018   4 grudnia – temat: Dar MĄDROŚCI – Józef Egipski /pytania: Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał  zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?; jaki dar otrzymał Józef Egipski?; Jak pan poprzez dar dany Józefowi […]

PODZIĘKOWANIE

Informacje Możliwość komentowania PODZIĘKOWANIE została wyłączona

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach ku czci Chrystusa Króla oraz w Akademii z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Szczególne wyrazy wdzięczności dla osób, które w różny sposób włączyły się w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

ks. proboszcz

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach ku czci Chrystusa Króla oraz w Akademii z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Szczególne wyrazy wdzięczności dla osób, które w różny sposób włączyły się w przygotowanie tego przedsięwzięcia. ks. proboszcz

+ R. I. P. +

Informacje Możliwość komentowania + R. I. P. + została wyłączona

W nadziei życia zawiadamiamy, że odeszła do Pana śp. Lucyna Nowacka wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Osieku. Funkcję dyrektora tej szkoły pełniła w latach 1984 – 2003.

Dzisiaj tj. 21 listopada odbyły się obrzędy pożegnania w kaplicy na cmentarzu w Lubinie przed kremacją.

Msza Święta w intencji śp. Lucyny zostanie odprawiona w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie, przy ul. Zacisze w dniu 22 listopada o godzinie 14.00. Po Eucharystii odprowadzenie doczesnych szczątków do rodzinnego grobowca.

W imieniu rodziny śp. Lucyny prosimy o modlitwę.

Ks. Proboszcz

W nadziei życia zawiadamiamy, że odeszła do Pana śp. Lucyna Nowacka wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Osieku. Funkcję dyrektora tej szkoły pełniła w latach 1984 – 2003. Dzisiaj tj. 21 listopada odbyły się obrzędy pożegnania w kaplicy na cmentarzu w Lubinie przed kremacją. Msza Święta w intencji śp. Lucyny zostanie odprawiona w […]

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018-2019

Informacje Możliwość komentowania WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018-2019 została wyłączona
 • 2 października (wtorek): św. Katarzyny od 3 do 39 oraz od 4 do 24D
 • 9 października (wtorek): Śląska, św. Katarzyny: od 39A do 67 oraz 28, 30, 32, 34
 • 23 października (wtorek): Kwiatowa oraz św. Katarzyny 147 – 109 + 86
 • 30 października (wtorek): św. Katarzyny od 82 do 64 oraz 107 do 91
 • 6 listopada (wtorek): św. Katarzyny od 42 do 62 oraz od 69 do 89
 • 20 listopada (wtorek): Tęczowa i Ogrodowa
 • 27 listopada (wtorek): Polna
 • 11 grudnia (wtorek): Parkowa (od 2 do końca) + Cicha
 • 15 grudnia (sobota): Krótka i Srebrna /– od g. 10.00/.
 • 18 grudnia (wtorek) : Fiołkowa /od Zagajnikowej do Słonecznej/ oraz Magnoliowa
 • 19 grudnia (środa): Kłopotów: od 1 do 20
 • 22 grudnia (sobota) Kłopotów: od 21 do końca /w kier. Osieka – od g. 10.00/.

Wizytę duszpasterską rozpoczynam o godz. 16.00 (lub w soboty o g. 10.00).
Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterza prosimy o informację zwrotną (można skorzystać z szablonu, który jest na ulotce dostępnej w kruchcie kościoła lub do pobrania poniżej) – którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA lub za pośrednictwem poczty internetowej – przynajmniej dzień przed planowaną wizytą. Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 29 grudnia a 26 stycznia 2019 r.

proboszcz – ks. Wojciech Skowron sdb

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018 – ulotka

2 października (wtorek): św. Katarzyny od 3 do 39 oraz od 4 do 24D 9 października (wtorek): Śląska, św. Katarzyny: od 39A do 67 oraz 28, 30, 32, 34 23 października (wtorek): Kwiatowa oraz św. Katarzyny 147 – 109 + 86 30 października (wtorek): św. Katarzyny od 82 do 64 oraz 107 do 91 6 […]