W poniedziałek o godzinie 18.00 poświęcenie medalika dla dzieci z klasy III.
Katecheza – przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Klasa: VIgr. A: 17.02.2020. i gr. B: 19.02.2020; klasa VII – 9.12.2019 i 24.02.2020; klasa VIII – 16.12. /Dom Parafialny g. 19.00./

Archiwum dla: Marzec, 2019

IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 15, 1-3.11-32)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu – niedziela Laetare (łac. Radować się).
 2. Również w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII /w kościele/.
 3. W czwartek 4 kwietnia o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 4. W piątek 5 kwietnia odwiedzam chorych z posługą sakramentalną /od godz. 9.00/.
 5. W piątek również w kościele w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w poniedziałek o godzinie 16.30.
 6. Od 7 do 10 kwietnia w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Przy wyjściu można zabrać rozkład katechez i nabożeństw (także na Wielki Tydzień).
 7. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Wieczorem po zakończeniu Eucharystii na rozpoczęcie rekolekcji Adoracja Najświętszego Sakramentu o różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP z rozważaniem.
 8. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną.

         Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

 

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE:

Wójt Gminy Lubin: „Serdecznie zapraszam, tuż po Mszy Świętej, na spotkanie z posłem na Sejm panem Krzysztofem Kubowem oraz wójtem Gminy Lubin, które odbędzie się w niedzielę 31 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Świetlicy w Osieku.  Tematami spotkania będą: obecna sytuacja Gminy Lubin oraz perspektywy jej rozwoju. Parlamentarzysta oraz wójt odpowiedzą także na pytania dotyczące zarówno spraw lokalnych, jak i krajowych”.

(Łk 15, 1-3.11-32) W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która […]

III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania III Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. W poniedziałek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 2. Również w poniedziałek 25 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI. W poniedziałek 1 kwietnia spotkanie klas VIII o godzinie 19.00 w kościele.
 3. W czwartek 28.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 4. W każdy piątek Wielkiego Postu w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30 (po Eucharystii).
 5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Od 7 do 10 kwietnia w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.
 7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną. Zbieramy na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie (potrzebujemy jeszcze: 10 200, – zł) oraz na ławki do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku i ich ogrzewanie (potrzebujemy jeszcze: 12 500 – zł).

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Paweł Bojarski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Uroczystość pogrzebowa śp. Pawła we wtorek 26 marca: g. 10.00 – Msza święta w kościele w Osieku; g. 12.00 – odprowadzenie ciała do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Lubinie, przy ul Cmentarnej (stary cmentarz).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 13, 1-9) W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, […]

II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

1. W poniedziałek 18 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa III gimnazjum.

2. W czwartek 21.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.

3. W każdy piątek Wielkiego Postu w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30 (po Eucharystii).

4. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

5. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną. Zbieramy na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie (potrzebujemy jeszcze: 10 200, – zł) oraz na ławki do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku i ich ogrzewanie (potrzebujemy jeszcze: 13 000 – zł).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

(Łk 9, 28b-36) Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, […]

I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

ROZWAŻANIE EWANGELII:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj I-sza niedziela Wielkiego Postu. Dodatkowa Msza święta o godz. 17.00 – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
 2. W poniedziałek 11 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII B.
 3. W czwartek 14.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 4. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych.
 5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną (na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie i na ławki z systemem grzewczym do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku).

 


Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

(Łk 4, 1-13) Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane […]

VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca. Po nabożeństwach (w Osieku: o 13.00) zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 2. W poniedziałek 4 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII A.
 3. W Środę Popielcową Msze św.: w Osieku – godz. 10.00 i 19.00, w Kłopotowie – 16.00, w Pieszkowie – 17.30.
 4. W czwartek 7.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
 5. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.45 – dla ogółu wiernych.
 6. W sobotę o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 Msza święta – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
 8. Kancelaria parafialna czynna we wtorek 9.00 – 9.30 i w sobotę od 19.00 – 19.30.
 9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 10. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną – szczególnie za wsparcie finansowe montażu ogrzewania w kościele w Kłopotowie i nowych ławek w kościele w Osieku oraz za modlitwę.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Maria Drobna i śp. Janusz Mastalski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

ks. proboszcz – Wojciech Skowron sdb

(Łk 6, 39-45) Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że […]