Informacje bieżące również na: https://www.facebook.com/ParafiaOsiek

Koła Żywego Różańca

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

INTENCJE PAPIESKIE RÓŻAŃCA – rok 2018:

Styczeń: Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty: Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Marzec: Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
Kwiecień: Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Maj: Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Czerwiec: Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Lipiec: Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Sierpień: Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Wrzesień: Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Październik: Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Listopad: Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Grudzień: Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu “Żywych Róż” na całym świecie. STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia “Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! RÓŻANIEC jest pismem dla osób, które wierzą w Boga i które wierzą Bogu. Jest pismem dla osób, które wiedzą, że odejście od Boga jest początkiem wszelkiego zła i dla tych, które Boga zagubiły; także dla tych, które szukają Go – często w trudzie i udręczeniu Tajemnice radosne – poniedziałki i soboty

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety.
 • Narodzenie Pana Jezusa.
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice świetliste – czwartki

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na Górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne – wtorki i piątki

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 • Biczowanie Pana Jezusa.
 • Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem.
 • Droga Krzyżowa.
 • Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Tajemnice chwalebne – środy i niedziele

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 • Zesłanie Ducha Świętego.
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

Róże Różańcowe starają się uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca o g. 16.00 (Eucharystia, Komunia Święta Wynagradzająca i Różaniec po Eucharystii).(więcej – NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA).

Zmiana Tajemnic Różańcowych – I Niedziela Miesiąca po niedzielnej Eucharystii /w Osieku, w Pieszkowie i w Kłopotowie/

Spotkanie Róż Różańcowych parafii – w drugą niedzielę miesiąca po Eucharystii niedzielnej o godzinie 17.00 /w Domu Parafialnym/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.