Spotkanie scholi dziecięcej –  czwartek 13 czerwca o g. 19.00.
Rocznica I Komunii św. (klasa IV): Boże Ciało – 20 czerwca g. 10.00; próba przed uroczystością: 14.06. – g. 19.00
Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci przed I Komunią świętą: klasy I, II i III: 22 czerwca po Eucharystii.

Koła Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

INTENCJE PAPIESKIE RÓŻAŃCA – rok 2018:

Styczeń: Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty: Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Marzec: Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
Kwiecień: Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Maj: Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Czerwiec: Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Lipiec: Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Sierpień: Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Wrzesień: Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Październik: Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Listopad: Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Grudzień: Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie. STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! RÓŻANIEC jest pismem dla osób, które wierzą w Boga i które wierzą Bogu. Jest pismem dla osób, które wiedzą, że odejście od Boga jest początkiem wszelkiego zła i dla tych, które Boga zagubiły; także dla tych, które szukają Go – często w trudzie i udręczeniu Tajemnice radosne – poniedziałki i soboty

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety.
 • Narodzenie Pana Jezusa.
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice świetliste – czwartki

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na Górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne – wtorki i piątki

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 • Biczowanie Pana Jezusa.
 • Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem.
 • Droga Krzyżowa.
 • Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Tajemnice chwalebne – środy i niedziele

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 • Zesłanie Ducha Świętego.
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

Róże Różańcowe starają się uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca o g. 16.00 (Eucharystia, Komunia Święta Wynagradzająca i Różaniec po Eucharystii).(więcej – NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA).

Zmiana Tajemnic Różańcowych – I Niedziela Miesiąca po niedzielnej Eucharystii /w Osieku, w Pieszkowie i w Kłopotowie/

Spotkanie Róż Różańcowych parafii – w drugą niedzielę miesiąca po Eucharystii niedzielnej o godzinie 17.00 /w Domu Parafialnym/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.