Spotkanie scholi dziecięcej – czwartek 28 marca g. 18.45.
Katecheza przed Bierzmowaniem (Osiek): III gim.7.04. (po Mszy św. g. 17.00) i 29.04. (g.19.00 – próba w kościele); VIII A i VIII B – 1.04. (g. 19.00 – w kościele); VII – 15.04 (g.19.00); VI – 25.03. (g.19.00).

I Spowiedź i Komunia św.

Trwa przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i I Komunii św.

Daty spotkań poszczególnych grup wiekowych:

Klasa III (2018/2019): /na liście jest 10 dzieci/ – 6 kwietnia 2019 r. po Mszy św. o godzinie 18.00 – katecheza dla Rodziców i spotkanie organizacyjne. W tym dniu (zgodnie z ustaleniem z dnia 16.02.) zbieramy składkę na fotografa oraz dary ołtarza; ustalimy również projekt wystroju kościoła na uroczystość I Komunii św. i jego koszt oraz wybierzemy wzór pamiątki dla dzieci oraz ustalimy jej koszt. Dzieci przychodzą na Drogę Krzyżową – piątki Wielkiego Postu o godzinie 17.00.

UWAGA – dzieci, które nie były obecne na obrzędzie błogosławieniu świec (16.02.) powinny tego dopełnić – proszę o kontakt z kancelarią parafialną.

I Spowiedź (zmieniona data): 26 kwietnia (piątek) o godzinie 18.45.
I Komunia św. odbędzie się 9 czerwca 2019 r. na Mszy św. o godzinie 11.30.

Klasa II (2018/2019): /na liście jest 12 dzieci/ – zapraszamy na Różaniec w październiku, modlitwę za zmarłych w listopadzie, roraty w Adwencie, Drogę Krzyżową w Wielkim Poście (piątki: g. 17.00), nabożeństwa majowe. Kolejne spotkanie – czerwiec 2019. Uroczystość I Komunii św.planowana jest dla dzieci tego rocznika – 7 czerwca 2020 r.

Klasa I
(2018/2019): /na liście jest 14 dzieci/ – zapraszamy na Różaniec w październiku, modlitwę za zmarłych w listopadzie, roraty w Adwencie, Drogę Krzyżową w Wielkim Poście (piątki – g. 17.00), nabożeństwa majowe. Kolejne spotkanie – czerwiec 2019.

MATERIAŁ TEORETYCZNY DO ZALICZENIA DLA DZIECI:

/w klasie I i II zaliczenie mogą potwierdzić katecheci dziecka – zachowujemy potwierdzenie zaliczenia do klasy III/. W klasie III zaliczenie mogą potwierdzić katecheci, lecz dzieci spotykają się z ks. proboszczem, którzy sprawdza zaliczenia (wtedy przynosimy zaliczenia z klasy I i II).

Klasa I: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży.. i Pod Twoja obronę.

Klasa II: ZALICZENIE MODLITW – klasa II

Klasa III: ZALICZENIE MODLITW – klasa III

ROK 2017/2018:
Do I Spowiedzi i I Komunii św. w dniu 10 czerwca przystąpiło 35 dzieci (z Osieka i z Pieszkowa – 18 chłopców i 17 dziewczynek). Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować naszą uroczystość: Rodzicom Dzieci Komunijnych, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii: p. Bogdanowi i p. Tomaszowi, p. Bernardetcie (organistce), p. Annie (za przygotowanie dekoracji), Liturgicznej Służbie Ołtarza (Paweł, Piotr, Szymon, Karol i Franciszek); dziękujemy także za wykonanie strojów komunijnych dla dzieci przez firmę pani Moniki Kuciejczyk i wykonane fotografie dla pracowni p. Patrycji Zdrojewskiej.

W sobotę 16 czerwca byliśmy na Pielgrzymce dziękczynnej do Częstochowy.

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO SAKRAMENTU POKUTY I EUCHARYSTII W PARAFII pw. CHRYSTUSA KRÓLA W OSIEKU:

 1. Kandydaci
  Kandydatami do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii są dzieci z klasy I , II i III  szkoły podstawowej. Kandydaci z klas III – cich SP realizują program bezpośredniego przygotowania wraz z rodzicami.
  (Kandydatami przygotowującymi się do sakramentów świętych są również osoby doświadczone chorobą; jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas mają zapewniona indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii).
 2. Czas przygotowania
  Dzieci przygotowujące się do Sakramentu Eucharystii i Pokuty w klasie I-szej i II od początku nowego roku szkolnego uczestniczą regularnie z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz biorą udział w katechezie w szkole + spotkani i katechezy dla ich rodziców w parafii. Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii świętej trwa trzy lata (klasa I, II i III).
 3. Program katechetyczny
  Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakramentu Eucharystii prowadzone jest według programu obowiązującego w Diecezji Legnickiej.
 4. Miejsce przygotowania
  Miejscem katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych jest parafia zamieszkania. Do sakramentów świętych dopuszcza własny proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony.
  Katecheta w szkole nie przygotowuje bezpośrednio i nie jest osobą dopuszczającą do sakramentów świętych. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić, ale tylko za wyraźną zgodą proboszcza miejsca zamieszkania dziecka.
 5. Sposób przygotowania
  Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakramentu Eucharystii prowadzi parafia dla zgłoszonych dzieci przez katechezy oraz uczestnictwo w celebracjach liturgicznych wg. ustaleń z rodzicami dzieci.
  a) Katecheza
  Przygotowaniem dzieci do I Komunii świętej kieruje Ksiądz Proboszcz. Katecheci prowadzą katechezę w szkole. Dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przygotowujących się do i I Komunii świętej prowadzona jest osobna katecheza (na poziomie klasy II i III). Katecheza dla rodziców jest okazją do pogłębienia ich wiary i życia sakramentalnego oraz pomocą w religijnym wychowaniu dzieci (rodzice, którzy nie mają żadnej przeszkody podczas 3 lat przygotowania powinni uregulować swoją sytuację małżeńską – zawrzeć Sakrament Małżeństwa). Na zakończenie katechezy podawane są na bieżąco informacje dla rodziców o przygotowaniach katechetyczno-duszpasterskich ich dzieci do uroczystości I Komunii świętej.
  b) Celebracje liturgiczne
  W parafii jest celebrowana Msza święta w niedzielę i święta z udziałem dzieci, przedtem starannie przygotowana, zwłaszcza modlitwy, śpiewy, czytania i wezwania modlitwy powszechnej, w porozumieniu z dorosłymi i z dziećmi pełniącymi specjalne funkcje podczas tych Mszy świętych. Do przygotowania i udziału w celebracji tych Mszy świętych będą angażowane dzieci z klas I-szych, lub II-ich i III-cich i ich rodzice.
  Podczas roku szkolnego dzieci przygotowujące się do Eucharystii i Sakramentu Pokuty (ostatni rok – klasa III) i ich rodzice powinni uczestniczyć w następujących celebracjach liturgicznych, w kościele w Osieku:
  – wrzesień (jedna z niedziel /lub sobota/ miesiąca): Msza św. rozpoczynająca roczne przygotowanie.
  – wrzesień: Msza święta z poświęceniem i wręczeniem dzieciom różańców (różańce kupują rodzice dzieci).
  – każdy piątek października: g. 17.30 (RÓŻANIEC DLA DZIECI) (lub do wyboru inny dzień tygodnia z dorosłymi – 17.30: nabożeństwo różańcowe.).
  – listopad – g. 18.00: celebracja Mszy św., wręczenie dzieciom książeczek do nabożeństwa, próba śpiewu dla dzieci i spotkanie – katecheza dla Rodziców
  – 8 grudnia – Eucharystia z wręczeniem i poświęceniem medalika.
  – 2 lutego – nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i z błogosławieństwem świec.
  – luty lub marzec: nabożeństwo drogi krzyżowej /piątek Wielkiego Postu g. 17.00/.
  – 28 kwietnia 2019: nabożeństwo pokutne i pierwsza spowiedź dzieci. (19.04.2020; 11.04.2021) – /sobota przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego/
  – maj: nabożeństw majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
  – sobota przed uroczystością I Komunii św. – spowiedź (także dla rodziny dziecka komunijnego)
  – I, II, lub III niedziela czerwca: Uroczystość I Komunii św.
  – cały tydzień po uroczystości I Komunii św.: Biały Tydzień (Msza święte + nabożeństwo czerwcowe).
  – na zakończenie „Białego Tygodnia”: – pielgrzymka do sanktuarium maryjnego.
 6. Świadectwo chrztu
  W miesiącu wrześniu (w klasie I) na podstawie księgi ochrzczonych należy stwierdzić chrzest dzieci. Dzieci, które przyjęły sakrament chrztu poza parafią powinny dostarczyć świadectwo chrztu świętego. Dla dzieci nieochrzczonych należy przeprowadzić dodatkowe katechezy przygotowujące do sakramentu chrztu świętego.
 7. Kandydaci do sakramentu Eucharystii i Pokuty
  Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej i Pokuty powinny:
  – systematycznie uczęszczać na katechizację w szkole i w parafii,
  – uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
  – uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach,
  – posiadać odpowiedni poziom wiedzy religijnej.
 8. Rodzice
  Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i Pokuty powinni:
  a) systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej,
  b) przystępować do sakramentów świętych /jeśli nie mają kanonicznych przeszkód/,
  c) dawać świadectwo życia chrześcijańskiego,
  d) współpracować z Księdzem Proboszczem i katechetami w przygotowaniu ,
  e) uczestniczyć w nabożeństwach i spotkaniach katechetycznych w parafii (na których m.in. zgłaszają wszystkie trudności związane z przygotowaniem)
 9. Sakrament pokuty i pojednania
  Przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania przez dzieci odbywa się dwa razy przed pierwszym pełnym udziałem we Mszy świętej. Pierwsza spowiedź dzieci – uroczysta (nie jest to spowiedź próbna!!) odbędzie się w sobotę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Druga spowiedź w dniu poprzedzającym uroczystość I Komunii świętej. Sakrament pokuty i pojednania będzie celebrowany w ramach nabożeństwa pokutnego. Wskazana jest również pomoc rodziców, zwłaszcza przy spowiedzi przed uroczystością pierwszokomunijną, gdyż dzieci bardzo ją przeżywają.
 10. Uroczystość I Komunii świętej
  I Komunia święta jest uroczystością całej parafii. Za dekoracje kościoła na dzień I Komunii św. odpowiedzialni są Rodzice dzieci w porozumieniu z osobą, która w Parafii wykonuje dekoracje. Sposób dekorowania i projekt ustalają wcześniej z ks. Proboszczem. Również wcześniej ks. proboszcz przygotowuje całą parafię do tej uroczystości: przez kazania na Mszach świętych i modlitwę w intencji dzieci przystępujących do I Komunii świętej oraz ich rodziców. Dniem I Komunii świętej jest wyłącznie niedziela, pamiątka dnia zmartwychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy dzień świąteczny Kościoła, podstawa i rdzeń roku liturgicznego – parafia w tym dniu realizuje program celebracji nabożeństw, podporządkowany uroczystości I Komunii św. dzieci.
  Przebieg uroczystości w kościele parafialnym odbywa się zgodnie z przepisami liturgicznymi i miejscowymi zwyczajami. Podczas uroczystości będą zaangażowane dzieci i dorośli do pełnienia poszczególnych funkcji liturgicznych. Uroczystość I Komunii świętej jest szczytowym momentem, ku któremu zmierzało całoroczne przygotowanie dzieci w rodzinie i w parafii. Dzieci powinny posiadać uroczysty strój pierwszokomunijny, który będzie zarazem używany przy innych okazjach, np. na rocznicę I Komunii świętej, w niedzielę i święta. Podczas uroczystości w kościele trzeba przestrzegać wskazań Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografów i kamerzystów. Zaleca się, by dzieci i rodzice uczestniczyli w nabożeństwach tzw. białego tygodnia.
  Uroczystość domowa nie powinna mieć charakteru zbyt wystawnego przyjęcia, lecz rodzinnego i przyjacielskiego spotkania. Spotkanie w domu rodzinnym ma być przedłużeniem Eucharystii, spotkania przy Stole Pańskim. Po uroczystości I Komunii świętej i tzw. białym tygodniu można dla dzieci i rodziców zorganizować pielgrzymkę do sanktuarium w Polsce lub do sanktuarium naszej diecezji.
 11. Pamiątka
  W uroczystość I Komunii świętej dzieciom wręczone zostaną pamiątki pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Estetyczne, trwałe, zaopatrzone w pieczęć parafialną oraz podpisy Księdza Proboszcza i katechety, z danymi personalnymi dziecka. Zachęca się rodziców, by pamiątki zostały umieszczone w stosownym miejscu w domu. Koszt: od 50 do 100 zł (akceptują Rodzice).
 12. Księgi parafialne
  Bezpośrednio po uroczystej I Komunii świętej Ksiądz Proboszcz dopilnuje, by dokonano zapisu wszystkich dzieci w „Księdze Pierwszej Komunii świętej”.
 13. Rocznica I Komunii świętej
  W parafii uroczyście urządza się pierwszą rocznicę Komunii świętej. Dzieci po uroczystości I Komunii świętej w ciągu roku uczęszczają na katechezę i okolicznościowe nabożeństwa w parafii, a także praktykują pierwsze piątki miesiąca. Ta forma duszpasterstwa dzieci pogłębi ich wiarę oraz miłość do Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii i w Kościele. Uroczystość dobrze przygotowana, z udziałem rodziców i chrzestnych oraz rodziny będzie znakiem wdzięczności za dar Eucharystii i przyczyni się do umocnienia wzajemnej miłości. Wierni powinni przed uroczystością przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, a podczas uroczystości – do Stołu Pańskiego. Podczas celebracji uroczystości dzieci i dorośli powinni być zaangażowani w przysługujące im funkcje liturgiczne.

W roku 2013 Rodzice dzieci I-komunijnych ufundowali Ikonę św. Józefa. /można ja zobaczyć na stronie autora/: Galeria Ikon Patrycji Sirek

W roku 2014 Rodzice dzieci I-komunijnych ufundowali obraz Bożego Miłosierdzia.

W roku 2015 Rodzice dzieci I-komunijnych ufundowali część wyposażenia prezbiterium kościoła w Osieku (fotele i ławy dla Liturgicznej Służby Ołtarza)

100_8816100_8817100_8815

 

 

 

W roku 2017 rodzice ufundowali dla Parafii: 3 kpl. lekcjonarzy, 2 nowe gongi i dzwonki – do kościołów w Osieku i w Pieszkowie (oraz w Kłopotowie).

W roku 2018 rodzice ufundowali: tron pod monstrancję do kościoła w Osieku i kadzielnicę do kościoła w Pieszkowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.