Informacje o spotkaniach dla kandydatów do S. Bierzmowania oraz dla dzieci z klas III S.P. – w późniejszym terminie.
Różaniec w intencji oddalenia pandemii i w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy – codziennie online – 20.30!

Archiwum:

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r. została wyłączona

 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam, że Msze św. z kościoła w Osieku są transmitowane online.
 2. Każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – będziemy odmawiali w kościele parafialnym różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia Zachęcam do wspólnej modlitwy – transmisja online.
 3. Msze św. w dni powszednie w kościele w Osieku zgodnie z zaplanowanym rozkładem. WYJĄTEK: poniedziałek 16 marca – g. 19.00 i środa 18 marca – g. 8.00. W kościele w Pieszkowie i w Kłopotowie nie będzie w dni powszednie nabożeństw.
 4. Od piątku 20 marca – godz. 18.45 – Droga Krzyżowa (tylko online – w kościele parafialnym w Osieku).
 5. Od soboty 21 marca nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 6. Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach: 10.00 – 14.00. /w dni powszednie – od poniedziałku do piątku/
 7. W najbliższym tygodniu zakończymy renowację instrumentu organowego. Pozostanie tylko montaż jednego, nowego głosu, który jest wykonywany w pracowni poza regionem. Planowane uroczyste poświęcenie prawdopodobnie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 9. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie za wpłaty na remont instrumentu organowego oraz za wpłaty na bieżące wydatki /gotówkowo i za pośrednictwo konta parafialnego/.

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać […]

WAŻNE KOMUNIKATY

Informacje Możliwość komentowania WAŻNE KOMUNIKATY została wyłączona

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego (komunikaty do odczytania poniżej) uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w naszych świątyniach może przebywać maksymalnie 50 osób.
Przypominam, że Msze św. z kościoła w Osieku są transmitowane online. Zachęcamy do łączności ze wspólnotą parafialną w czasie tych modlitw. Można korzystać również z propozycji telewizji polskiej.
Nie będzie zaplanowanej Spowiedzi rekolekcyjnej, nauk rekolekcyjnych, i zaplanowanej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Można nawiedzać kościół parafialny w Osieku w niedzielę (między nabożeństwami – od 11.00 do 14.30) oraz w dni powszednie (od 17.00 do 18.00) – na prywatną Adorację.
Ponadto zgodnie z zachętą Przewodniczącego Episkopatu Polski każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – będziemy odmawiali w kościele parafialnym różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia (transmisja online)

Po konsultacji z ks. Biskupem Markiem – Msza święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania jest obecnie planowana na dzień 15 kwietnia 2020 r.
Młodzież, która zaliczyła Egzamin wyczekuje na kolejne informacje (można przesłać informacje o Świadku – Imię i Nazwisko!!! – sms-em na numer telefonu kancelarii parafialnej 511 476 570 – podając od kogo jest sms!).
Te osoby natomiast, które nie zaliczyły ustalonego materiału do dnia 10 marca – będą mogły to uczynić bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych i przystąpią 15 kwietnia do Bierzmowania.
Jeżeli nie zaliczą do 15 kwietnia, uczynią to później i będą przygotowane do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w kolejnej grupie w naszej parafii lub w innym kościele przed wakacjami.

Wszystkie zaplanowane spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i spotkania SCHOLI w okresie – kiedy nie ma zajęć w szkołach zostają odwołane!

Odwołujemy również spotkanie planowane na 20 marca z dziećmi z klas III połączone z Drogą Krzyżową. O nowym terminie będziemy informować.

Kancelaria Parafialna – nie będzie czynna do odwołania. W sytuacjach pilnych proszę o kontakt telefoniczny: w godzinach 10.00 – 14.00.

Komunikat Przewodniczącego KEP

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności
+ Stanisław Gądecki /Metropolita Poznański – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski/

Zarządzenie Biskupa Legnickiego dla kapłanów posługujących w diecezji legnickiej

ZASADY POSTĘPOWANIA NA NAJBLIŻSZE DNI – KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

http://diecezja.legnica.pl/zarzadzenie-biskupa-legnickiego-dla-kaplanow-poslugujacych-w-diecezji-legnickiej/

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, oraz wypełniając treść zarządzeń przewodniczącego Rady Stałej KEP oraz Biskupa Legnickiego (komunikaty do odczytania poniżej) uprzejmie informuję, że wewnątrz kościoła podczas nabożeństw organizowanych w […]

II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020 r. została wyłączona
 

1. W poniedziałek 9 marca i we wtorek 10 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII Szkoły Podstawowej.
2. We wtorek i środę Msza święta w Osieku o godzinie 8.00; w czwartek nie będzie nabożeństwa.
3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: we wtorek 10 marca o godzinie 17.00 w Pieszkowie i w piątek 13 marca o godzinie 18.45 w Osieku.
4. W sobotę 14 marca:  o godz. 10.00 próba scholi w Domu Parafialnym; o godz. 17.00 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
5. Za tydzień rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Nabożeństwa jak w każdą niedzielę. Jest to również dzień spowiedzi: w Kłopotowie – od 8.00 do 8.30 (podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu); w Pieszkowie – od 17.30 do 18.00 i w Osieku – od 18.30 do 19.00 (Adoracja Najświętszego Sakramentu: 30 minut przed Spowiedzią).
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną: szczególnie za wparcie renowacji instrumentu organowego. (W Osieku po Mszy św. o godz. 11.30 i o godz. 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach po każdym nabożeństwie u osób odpowiedzialnych).


                                                             Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

  1. W poniedziałek 9 marca i we wtorek 10 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII Szkoły Podstawowej.2. We wtorek i środę Msza święta w Osieku o godzinie 8.00; w czwartek nie będzie nabożeństwa.3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: we wtorek 10 marca o godzinie 17.00 w Pieszkowie i w piątek […]

R + I + P

Informacje Możliwość komentowania R + I + P została wyłączona

W dniu 6 marca 2020 r. pożegnaliśmy śp. Alonię Halusiak. Serdecznie dziękujemy w imieniu Rodziny za udział w Uroczystościach pogrzebowych.

W intencji śp. Alonii będą odprawione w kościele parafialnym w Osieku Msze św:
– od syna z rodziną z Osieka: 27 marca 2020 r. o godzinie 19.00 (30 dni po śmierci)
– od uczestników pogrzebu:
16 marca 2020 r. (poniedziałek): g. 19.00 /Msza św. w czasie rekolekcji wielkopostnych/
6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek): g. 18.00
27 kwietnia2020 r. (poniedziałek): g. 18.00
9 maja 2020 r. (sobota): g. 18.00
29 maja 2020 r. (piątek): g. 18.00
15 czerwca 2020 r. (poniedziałek): g. 18.00
25 czerwca 2020 r. (czwartek): g. 18.00
11 lipca 2020 r. (sobota): g. 18.00
27 lipca 2020 r. (poniedziałek): g. 18.00
14 sierpnia 2020 r. (piątek): g. 18.00 /Msza św. z Uroczystości Wniebowzięcia NMP/

oraz w kościele pw. Piotra i Pawła, ul. Gimnazjalna 3 w Lututowie: od Chrześnicy Teresy z rodziną: 17 maja 2020 r. o godzinie 9.00.
Zapraszamy w w/w dni do wspólnej modlitwy w intencji śp. Alonii Halusiak.

W dniu 6 marca 2020 r. pożegnaliśmy śp. Alonię Halusiak. Serdecznie dziękujemy w imieniu Rodziny za udział w Uroczystościach pogrzebowych. W intencji śp. Alonii będą odprawione w kościele parafialnym w Osieku Msze św:– od syna z rodziną z Osieka: 27 marca 2020 r. o godzinie 19.00 (30 dni po śmierci)– od uczestników pogrzebu:16 marca 2020 […]

WIELKI POST w parafii

Bez kategorii Możliwość komentowania WIELKI POST w parafii została wyłączona

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SOBOTA 14 MARCA

17.00 Osiek: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną

NIEDZIELA 15 MARCA
8.00 Kłopotów ADORACJA Najśw. Sakramentu / SPOWIEDŹ

8.30 Kłopotów: Msza św. z nauką ogólną
10.00 Pieszków: Msza św. z nauką ogólną
11.30 Osiek: Msza św. z nauką ogólną
13.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną
17.30 Pieszków ADORACJA Najśw. Sakramentu
18.00 Pieszków SPOWIEDŹ.
18.30 Osiek ADORACJA Najśw. Sakramentu.
19.00 Osiek SPOWIEDŹ

PONIEDZIAŁEK 16 MARCA
9.00 Osiek: Msza św. z nauka ogólną.
16.00 Kłopotów: Msza św. z nauką ogólną.
17.30 Pieszków: Msza św. z nauką ogólną.
19.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną
19.45 Osiek: DROGA KRZYŻOWA

WTOREK 17 MARCA
9.00 Osiek: Msza św. z nauka ogólną.
16.00 Kłopotów: Msza św. z nauką ogólną.
17.30 Pieszków: Msza św. z nauką ogólną.
19.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną /zakończenie rekolekcji /

Nabożeństwa w WIELKIM POŚCIE

4 marca, (Środa): Droga Krzyżowa (17.30) – Pieszków
6 marca, (Piątek): Droga Krzyżowa (18.45) – Osiek
7 marca, (Sobota): Gorzkie Żale (17.00) – Osiek
10 marca, (Wtorek): Droga Krzyżowa (17.30) – Pieszków
13 marca, (Piątek): Droga Krzyżowa (18.45) – Osiek
14 marca, (Sobota): Gorzkie Żale (17.00) – Osiek
16 marca, (Poniedziałek): Droga Krzyżowa (18.45) – Osiek
19 marca, (Czwartek): Droga Krzyżowa (19.00) – Pieszków
20 marca, (Piątek): Droga Krzyżowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej (prowadzi klasa III) (17.00) – Osiek
21 marca, (Sobota): Gorzkie Żale (17.00) – Osiek
23 marca, (Poniedziałek): Droga Krzyżowa (17.30) – Pieszków
24 marca, (Czwartek): Adoracja Najświętszego Sakramentu (18.30 – 19.30) – Osiek
27 marca, (Piątek): Droga Krzyżowa (18.45) – Osiek
28 marca, (Sobota): Gorzkie Żale (17.00) – Osiek
1 kwietnia, (Środa): Droga Krzyżowa (17.30) – Pieszków
3 kwietnia, (Piątek): Droga Krzyżowa (18.45) – Osiek
4 kwietnia, (Sobota): Gorzkie Żale (17.00) – Osiek

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SOBOTA 14 MARCA 17.00 Osiek: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym18.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną NIEDZIELA 15 MARCA8.00 Kłopotów ADORACJA Najśw. Sakramentu / SPOWIEDŹ 8.30 Kłopotów: Msza św. z nauką ogólną10.00 Pieszków: Msza św. z nauką ogólną11.30 Osiek: Msza św. z nauką ogólną13.00 Osiek: Msza św. z nauką ogólną17.30 Pieszków ADORACJA Najśw. […]

I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy Róże Różańcowe z Osieka do wspólnego odmówienia różańca od 12.30.
 2. W poniedziałek 2 marca i w środę 4 marca – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI (Dom Parafialny – godzina 19.00).
 3. We wtorek 3 marca o godzinie 19.00 w kościele w Osieku spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania – klas VIII i ich Rodziców.
 4. W środę 4 marca – w kościele w Pieszkowie Msza św. – godzina 17.00 i Droga Krzyżowa;
  w Domu Parafialnym w Osieku o godzinie 18.30 – próba scholi.
 5. W piątek 6 marca – pierwszy piątek miesiąca – od g. 9.00 odwiedzam chorych. Po południu od g. 17.30 – okazja do spowiedzi; po Eucharystii, o g. 18.45 – Droga Krzyżowa.
 6. W sobotę 7 marca o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 7. Kancelaria czynna we wtorek od g. 9.00 do g. 9.30 i w sobotę od g. 19.00 do g. 19.45.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 9. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy Róże Różańcowe z Osieka do wspólnego odmówienia różańca od 12.30. W poniedziałek 2 marca i w środę 4 marca – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VI (Dom Parafialny – godzina 19.00). We wtorek 3 marca o godzinie 19.00 w kościele w Osieku […]

VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj w VII niedzielę zwykła rozpoczynamy w Polsce 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 2. W poniedziałek 24 lutego – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII – Dom Parafialny (godzina 19.00).
 3. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 4. W Środę Popielcową Msze św.: w Osieku o godzinie 10.00 i 19.00, w Kłopotowie o godzinie 16.00, w Pieszkowie o godzinie 17.30. W tym dniu swoje spotkanie przed Sakramentem Bierzmowania mają kandydaci z klasy VIII – zapraszamy ich wraz z Rodzicami na Msze święte popołudniowe. Po nabożeństwach ważne dla nich komunikaty. Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który należy zachować przez wstrzemięźliwość i post.
 5. W czwartek 27 lutego po Mszy świętej o 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 19.30. Zapraszamy na wspólnotowe uwielbienie.
 6. W piątek 28 lutego o godzinie 18.45 w Osieku Droga Krzyżowa.
 7. W sobotę o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 8. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca marca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Róże Różańcowe z Osieka zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 13.00.
 9. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45.
 10. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 11. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. W minionym tygodniu zostały założone wiatrownice, kanały łączące je z piszczałkami. W tym tygodniu będą ustawiane piszczałki i nastąpi pierwsze ich intonowanie. Została również położona podłoga wokół instrumentu; a także przerobiona balustrada w odcinku obok instrumentu na chórze. Dziękujemy Panom za wykonanie tych prac. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz

Dzisiaj w VII niedzielę zwykła rozpoczynamy w Polsce 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W poniedziałek 24 lutego – katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VII – Dom Parafialny (godzina 19.00). We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W Środę Popielcową Msze […]

VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020 r. została wyłączona

 1. W poniedziałek 17.02 i wtorek 18.02. Msze święte w kaplicy św. Barbary – w kościele będziemy kontynuować renowację instrumentu organowego.
 2. W środę 19 lutego w kościele w Pieszkowie – Msza św. o godzinie 17.00.
 3. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 4. Kancelaria czynna we wtorek od 9.00 do 9.30 i w sobotę od 19.00 do 19.45.
 5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia przy wyjściu z kościoła. Należności wrzucamy do skarbony.
 6. W sobotę 29 lutego po Mszy świętej o 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00. Zapraszamy na wspólnotowe uwielbienie.
 7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną; szczególnie na wpłaty na remont instrumentu organowego. (W Osieku w 2-gą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, w sali w Domu Parafialnym, można dokonywać gotówkowych wpłat na sprzątanie kościoła – w pozostałych kościołach u osób odpowiedzialnych).

Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

W poniedziałek 17.02 i wtorek 18.02. Msze święte w kaplicy św. Barbary – w kościele będziemy kontynuować renowację instrumentu organowego. W środę 19 lutego w kościele w Pieszkowie – Msza św. o godzinie 17.00. We wtorek 25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym – spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kancelaria czynna […]