W czwartek 15 listopada g. 19.00 – próba śpiewu /pieśni na Akademię/ – Świetlica Wiejska w Osieku !!!
W sobotę 17 listopada na mszy św. o godzinie 18.00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa – dzieci klas III (po nabożeństwie spotkanie z Rodzicami – wybieramy strój na uroczystość)

Archiwum:

XXVI Niedziela Zwykła – 30 września 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXVI Niedziela Zwykła – 30 września 2018 r. została wyłączona

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Od jutra – 1 października – nabożeństwa różańcowe o godzinie 17.30 w kościele w Osieku: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę. W środę Msza święta w Pieszkowie o godz. 17.00 – przed Eucharystią różaniec.
 2. W I-szy czwartek miesiąca października – po Eucharystii wieczornej – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 19.30. Zapraszamy. W czasie adoracji okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.
 3. W I-szy piątek miesiąca odwiedzam chorych od godziny 9.00. Po południu spowiedź przed różańcem od godz. 17.00. O 18.45 spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i kandydatów.
 4. W I-szą sobotę miesiąca o godz. 16.00 msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP i różaniec z rozważaniami – zapraszam szczególnie członkinie Róż Różańcowych. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe z dziećmi, Eucharystia z 27 niedzieli zwykłej i spotkanie dla Rodziców dzieci z klas I i II – przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.
 5. Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 15 lat do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Szczegóły na stronie internetowej parafii i na plakatach.
 6. W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania Niepodległości poszukujemy pamiątek związanych z tym wydarzeniem: m.in. listów, fotografii, pocztówek i przedmiotów codziennego użytku, które można by było wykorzystać do stworzenia wystawy lub prezentacji multimedialnej. Prosimy o przegląd domowych albumów i archiwów, ale też o rozmowę z dziadkami czy pradziadkami (wywiad można zarejestrować). Do stworzenia wystawy przydatne będą też przedwojenne fotografie mieszkańców sprzed stu lat, dokumentujące działalność szkół, urzędów, organizacji, ale także życie codzienne i rodzinne. Jesteśmy zainteresowani różnego rodzaju dokumentami, listami, pocztówkami czy przedmiotami codziennego użytku.
 7. W dniu 2 października rozpoczynam Wizytę Duszpasterską odwiedzę rodziny przy ulicy św. Katarzyny, numery od 3 do 39 oraz od 4 do 24D.
 8. W kolejny wtorek października dalsza część rodzin przy ulicy: św. Katarzyny, oraz Śląskiej, Kwiatowej, Tęczowej, Ogrodowej, Polnej, Parkowej, Cichej, Krótkiej, Srebrnej, Fiołkowej, Magnoliowej oraz w Kłopotowie. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterza prosimy o informację (można skorzystać z szablonu, który jest na ulotce dostępnej w kościele w Osieku) – którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA lub za pośrednictwem poczty internetowej – przynajmniej przed planowaną wizytą.
  Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 29 grudnia a 26 stycznia 2019 r.
 9. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Don Bosko – czasopismo dla rodziców i wychowawców /nieodpłatnie/.
 10. Rozpoczęły się prace przy nowych ławkach do kościoła w Osieku. Koszt inwestycji: 60 tysięcy zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się finansowo w to dzieło. Zebraliśmy 5380, – zł.
 11. Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne sprzątania świątyń. Gotówkowo możemy dokonać wpłat na ten cel po nabożeństwach (w Osieku po Mszy św. o godz. 13.00 – w drugą niedzielę miesiąca).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o […]

XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r. została wyłączona

(Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. W środę 26 września w kościele w Pieszkowie Msza św. – godz. 17.00;
 2. W czwartek 27 września w kościele w Osieku Msza św. godz. 18.00, po niej próba śpiewu (19.00) – zapraszamy.
 3. W piątek 28 września o 18.45 spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i kandydatów.
 4. Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 15 lat do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Szczegóły na stronie internetowej parafii i na plakatach.
 5. W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania Niepodległości poszukujemy pamiątek związanych z tym wydarzeniem: m.in. listów, fotografii, pocztówek i przedmiotów codziennego użytku, które można by było wykorzystać do stworzenia wystawy lub prezentacji multimedialnej. Prosimy o przegląd domowych albumów i archiwów, ale też o rozmowę z dziadkami czy pradziadkami (wywiad można zarejestrować). Do stworzenia wystawy przydatne będą też przedwojenne fotografie mieszkańców sprzed stu lat, dokumentujące działalność szkół, urzędów, organizacji, ale także życie codzienne i rodzinne. Jesteśmy zainteresowani różnego rodzaju dokumentami, listami, pocztówkami czy przedmiotami codziennego użytku.
 6. W dniu 2 października rozpoczynam Wizytę Duszpasterską. Do 22 grudnia odwiedzę w Osieku rodziny przy ul.: św. Katarzyny, Śląskiej, Kwiatowej, Tęczowej, Ogrodowej, Polnej, Parkowej, Cichej, Krótkiej, Srebrnej, Fiołkowej, Magnoliowej oraz w Kłopotowie. Szczegółowy rozkład jest w gablocie przy kościele i na ulotkach. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterz prosimy o informację zwrotną (można skorzystać z szablonu, który jest na ulotce) – którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA lub za pośrednictwem poczty internetowej – przynajmniej dzień przed planowaną wizytą. Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 29 grudnia a 26 stycznia 2019 r.
 7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Don Bosko – czasopismo dla rodziców i wychowawców /nieodpłatnie/.
 8. Rozpoczęły się prace przy nowych ławkach do kościoła w Osieku. Koszt inwestycji: 60 tysięcy zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się finansowo w to dzieło. Zebraliśmy 4530, – zł.
 9. Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne sprzątania świątyń. Gotówkowo możemy dokonać wpłat na ten cel po nabożeństwach (w Osieku po Mszy św. o godz. 13.00).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz                            

(Mk 9, 30-37) Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do […]

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI „100 – lecia odzyskania niepodległości”

Informacje Możliwość komentowania KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI „100 – lecia odzyskania niepodległości” została wyłączona

ORGANIZATOR: Parafia pw. Chrystusa Króla w Osieku; ul. Świętej Katarzyny 73; 59-300 Osiek

CELE KONKURSU: kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, rozwijanie aktywności plastycznej przez zastosowanie różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie wyobraźni twórczej inspirowanej niepodległością Polski.

REGULAMIN KONKURSU:

UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat

ORGANIZACJA KONKURSU: Wykonanie indywidualnej pracy w dowolnej technice plastycznej ( malarstwo, rysunek, grafika ), nawiązującej do tematyki 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Format pracy: A4, na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy; prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Parafii w terminie od 01 października 2018 do 11 listopada 2018 roku.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH: Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 25 listopada 2018 r. podczas uroczystej akademii. Komisja konkursowa oceniać będzie prace w 3 kategoriach.
Nagrodzone zostaną I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, tj.:
I kategoria – dzieci w wieku 6-8 lat
II kategoria – dzieci w wieku 9-12 lat
III kategoria – dzieci w wieku 13-15 lat

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ). Uczestnicy zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz  wizerunku utrwalonego w związku z konkursem do jego organizacji i promocji. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Zapraszamy do udziału – Ks. Wojciech Skowron – Proboszcz

ORGANIZATOR: Parafia pw. Chrystusa Króla w Osieku; ul. Świętej Katarzyny 73; 59-300 Osiek CELE KONKURSU: kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, rozwijanie aktywności plastycznej przez zastosowanie różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie wyobraźni twórczej inspirowanej niepodległością Polski. REGULAMIN KONKURSU: UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat ORGANIZACJA KONKURSU: Wykonanie indywidualnej pracy w […]

XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r. została wyłączona

Mk 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. W sobotę 22 września podczas Eucharystii poświęcenie różańca dla dzieci z klasy III – przygotowujący się do I Spowiedź i Komunii świętej w naszej parafii.
 2. Rozpoczęły się prace przy nowych ławkach do kościoła w Osieku. Koszt inwestycji: 60 tysięcy zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się finansowo w to dzieło. Zebraliśmy 4000, – zł.
 3. W poniedziałek w Pieszkowie Msza św. – godz. 16.30; w Osieku nie będzie nabożeństw w środę i czwartek. We wtorek w liturgii wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona Polski.
 4. W piątek 21 września o 18.45 spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i kandydatów; o 19.30 próba śpiewu.
 5. W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania Niepodległości poszukujemy pamiątek związanych z tym wydarzeniem: m.in. listów, fotografii, pocztówek i przedmiotów codziennego użytku, które można by było wykorzystać do stworzenia wystawy lub prezentacji multimedialnej. Prosimy o przegląd domowych albumów i archiwów, ale też o rozmowę z dziadkami czy pradziadkami (wywiad można zarejestrować). Do stworzenia wystawy przydatne będą też przedwojenne fotografie mieszkańców sprzed stu lat, dokumentujące działalność szkół, urzędów, organizacji, ale także życie codzienne i rodzinne. Jesteśmy zainteresowani różnego rodzaju dokumentami, listami, pocztówkami czy przedmiotami codziennego użytku.
 6. W dniu 2 października rozpoczynam Wizytę Duszpasterską. Do 22 grudnia odwiedzę w Osieku rodziny przy ul.: św. Katarzyny, Śląskiej, Kwiatowej, Tęczowej, Ogrodowej, Polnej, Parkowej, Cichej, Krótkiej, Srebrnej, Fiołkowej, Magnoliowej oraz w Kłopotowie. Szczegółowy rozkład jest w gablocie przy kościele i na ulotkach. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterz prosimy o informację zwrotną (można skorzystać z szablonu, który jest na ulotce) – którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA lub za pośrednictwem poczty internetowej – przynajmniej dzień przed planowaną wizytą. Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 29 grudnia a 26 stycznia 2019 r.
 7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Don Bosko – czasopismo dla rodziców i wychowawców /nieodpłatnie/.
 8. Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne sprzątania świątyń. Gotówkowo możemy dokonać wpłat na ten cel po nabożeństwach (w Osieku po Mszy św. o godz. 13.00).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz                 

Mk 8, 27-35 Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo […]

XXIII niedziela zwykła – 9 września 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXIII niedziela zwykła – 9 września 2018 r. została wyłączona

Mk 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

 

Ogłoszenia na XXIII Niedzielę Zwykłą: 

 1. Dzisiaj na Mszy świętej o godzinie 17.00 uroczyście rozpoczniemy rok szkolny i katechetyczny z młodzieżą – kandydatami do Sakramentu Bierzmowania wraz Rodzicami. Po Eucharystii komunikaty i konferencja do Rodziców.
 2. W niedzielę 16 września podczas mszy świętej o godzinie 13.00 troje dzieci przyjmie sakrament Chrztu św. Duża część miejsc siedzących będzie zarezerwowana dla rodzin dzieci. Konferencja przed Chrztem w piątek o 19.00.
 3. W sobotę 22 września podczas Eucharystii poświęcenie różańca dla dzieci z klasy III – przygotowujący się do I Spowiedź i Komunii świętej w naszej parafii.
 4. Rozpoczynamy realizować projekt wymiany ławek w naszym kościele w Osieku. Koszt tego zadania – tylko nawa główna wyniesie około 60 tysięcy złotych.  Dziękujemy wszystkim, którzy już włączają się finansowo w to dzieło. Zebraliśmy 3600, – zł.
 5. W piątek 14 września o 19.00 spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i kandydatów.
 6. W dniu 2 października rozpoczynam Wizytę Duszpasterską. Do 22 grudnia odwiedzę w Osieku rodziny przy ul.: św. Katarzyny, Śląskiej, Kwiatowej, Tęczowej, Ogrodowej, Polnej, Parkowej, Cichej, Krótkiej, Srebrnej, Fiołkowej, Magnoliowej oraz w Kłopotowie. Szczegółowy rozkład jest w gablocie przy kościele i na ulotkach. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterza prosimy o informację zwrotną (można skorzystać z szablonu, który jest na ulotce) – którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA lub za pośrednictwem poczty internetowej – przynajmniej dzień przed planowaną wizytą. Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 29 grudnia a 26 stycznia 2019 r.
 7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Don Bosko – czasopismo dla rodziców i wychowawców /nieodpłatnie/.
 8.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie materialne sprzątania świątyń. Dzisiaj możemy dokonać gotówkowych wpłat na ten cel w Osieku (po Mszy św. o godz. 11.30).

Ks. Wojciech Skowron sdb
Proboszcz     

Mk 7, 31-37 Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do […]

XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2018 r. została wyłączona
 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 2. Po Mszy św. O godzinie 11.30 spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii świętej. – klasa III. Jutro o godzinie 18.30 – klasy I i II.
 3. W dniach 3, 4 lub 5 września w godz. 19.00 – 19.30 zapisy do grup wiekowych dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Za tydzień – 9 września – dla całej tej grupy wraz z rodzicami – Eucharystia o godzinie 17.00.
 4. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY.
 5. Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego w Osieku jutro 3 września o godzinie 8.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.00.
 6. W I-szy piątek miesiąca: odwiedzam chorych: od 9.00; po południu okazja do skorzystania ze spowiedzi – od 17.00 do 17.45; wieczorem o 19.00 spotkanie dla Liturgicznej Służby Ołtarza i ich Rodziców.
 7. Od 4 września kancelaria parafialna czynna: we wtorek od 9.00 do 9.30 i sobotę od 19.00 do 19.30.
 8. Serdeczne podziękowania za ofiary na sprzątanie świątyń i za kwiaty.
 9. PIESZKÓW: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź – czwartek od 16.30 do 17.00 i Msza św. – 17.00.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. O godzinie 11.30 spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii świętej. – klasa III. Jutro o godzinie 18.30 – klasy I i II. W dniach 3, 4 lub 5 września w godz. 19.00 – 19.30 […]

TABLICE DEKALOGU

Informacje Możliwość komentowania TABLICE DEKALOGU została wyłączona

W sobotę 25 sierpnia przed naszym kościołem ustawiliśmy „TABLICE DEKALOGU” – aby wychodząc z nabożeństw przypominać sobie o Prawie Bożym.

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Serdeczne podziękowanie za wykonanie Tablic
dla firmy kamieniarskiej z Lubina-Obory:

W sobotę 25 sierpnia przed naszym kościołem ustawiliśmy „TABLICE DEKALOGU” – aby wychodząc z nabożeństw przypominać sobie o Prawie Bożym. „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca […]

XXI Niedziela Zwykła – 26 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XXI Niedziela Zwykła – 26 sierpnia 2018 r. została wyłączona

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Wczoraj przeżywaliśmy odpust w kościele filialnym w Pieszkowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystej Mszy świętej: ks. Tomaszowi z Wrocławia i kapłanom obecnym z dekanatu Lubin – Wschód, paniom i panom za przygotowanie liturgii oraz kolacji dla uczestników zgromadzenia. Szczególne podziękowania dla zespołu muzyczno-wokalnego, dla gości: ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Krakowa, z Opola i z Częstochowy, i oczywiście z Lubina i z Osieka.

2. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY.

3. Zbliżamy się do początku nowego roku szkolnego. Już dzisiaj zapraszam rodziców i młodzież, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania na spotkanie w dniu 9 września – godzina 17.00. Wcześniej w dniach 3, 4 lub 5 września po wieczornej Eucharystii zapisy do poszczególnych grup wiekowych /Dom Parafialny w Osieku/ lub 6 września /Sala przy kościele w Pieszkowie/.

4. Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii świętej wraz z rodzicami zapraszam na Mszę świętą i spotkanie organizacyjne w następującym porządku – klasy III: 2 września po Mszy świętej o 11.30 w Osieku; klasy I i II: 3 września o godzinie 18.30.

5. Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego w Osieku w poniedziałek 3 września o godzinie 8.00.

6. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna w  piątek od 17.00 do 17.30.

7. Serdeczne podziękowania za ofiary na sprzątanie świątyń i za kwiaty.

8. W piątek ok. 18.45 spotkanie Rady Parafialnej w Domu Parafialnym w Osieku.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Z naszej wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszła śp. Helena Rębisz w wieku 92 lat. Wieloletnia zelatorka Róży Różańcowej w Osieku, odznaczona medalem: zasłużona dla Diecezji Legnickiej z okazji 35 lecia istnienia Diecezji. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie – a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Wczoraj przeżywaliśmy odpust w kościele filialnym w Pieszkowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystej Mszy świętej: ks. Tomaszowi z Wrocławia i kapłanom obecnym z dekanatu Lubin – Wschód, paniom i panom za przygotowanie liturgii oraz kolacji dla uczestników zgromadzenia. Szczególne podziękowania dla zespołu muzyczno-wokalnego, dla gości: ze Stanów […]