Koła Żywego Różańca

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.
.
INTENCJE PAPIESKIE RÓŻAŃCA – rok 2021:
.
Styczeń 2021
Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
.
Luty 2021
Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
.
Marzec 2021
Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
.
Kwiecień 2021
Intencja powszechna: Podstawowe prawa: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
.
Maj 2021
Intencja powszechna: Świat finansów: Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu
uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
.
Czerwiec 2021
Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
.
Lipiec 2021
Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych
i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
.
Sierpień 2021
Intencja ewangelizacyjna: Kościół: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do
reformowania się w świetle Ewangelii.
.
Wrzesień 2021
Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
.
Październik 2021
Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
.
Listopad 2021
Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
.
Grudzień 2021
Intencja ewangelizacyjna: Katecheci: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli
jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
.
Takie zasady obowiązują przy organizowaniu “Żywych Róż” na całym świecie. STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA
.
Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia “Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! RÓŻANIEC jest pismem dla osób, które wierzą w Boga i które wierzą Bogu. Jest pismem dla osób, które wiedzą, że odejście od Boga jest początkiem wszelkiego zła i dla tych, które Boga zagubiły; także dla tych, które szukają Go – często w trudzie i udręczeniu Tajemnice radosne – poniedziałki i soboty

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety.
 • Narodzenie Pana Jezusa.
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice świetliste – czwartki

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na Górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne – wtorki i piątki

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 • Biczowanie Pana Jezusa.
 • Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem.
 • Droga Krzyżowa.
 • Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Tajemnice chwalebne – środy i niedziele

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 • Zesłanie Ducha Świętego.
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

Róże Różańcowe starają się uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca (najczęściej w pierwsze Soboty Miesiąca o g. 16.00 (Eucharystia, Komunia Święta Wynagradzająca i Różaniec po Eucharystii).(więcej – NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA).

Zmiana Tajemnic Różańcowych – według ustaleń z poszczególnymi Różami: w Pierwszy Czwartek, w Pierwszy Piątek, w Pierwszą Sobotę lub Pierwszą Niedziela Miesiąca. /Po niedzielnej Eucharystii w I Niedzielę Miesiąca w Pieszkowie i w Kłopotowie/.

ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.