I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania I Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: “Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: “Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: “Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: “Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: “Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

ROZWAŻANIE EWANGELII:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

  1. Dzisiaj I-sza niedziela Wielkiego Postu. Dodatkowa Msza święta o godz. 17.00 – zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
  2. W poniedziałek 11 marca o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII B.
  3. W czwartek 14.03. o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
  4. W piątek w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych.
  5. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
  6. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną (na ogrzewanie w kościele w Kłopotowie i na ławki z systemem grzewczym do kaplicy św. Barbary w kościele w Osieku).

 


Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz