II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2020 r. została wyłączona

 1. Dzisiaj już 21 raz Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie Europy, w Rosji i Azji Środkowej. Można złożyć dar materialny po nabożeństwie do puszek.
 2. Dzisiaj również pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po nabożeństwach. INTENCJA na grudzień: Intencja papieska – za ewangelizację; za życie modlitwy, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitw. Intencja parafialna – za bezdomnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.
 3. W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie. W najbliższym tygodniu w kościele w Osieku: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 19.00. Przed nabożeństwem spowiedź.
 4. Pobłogosławiłem opłatki na stół wigilijny. Są przygotowane przed ołtarzem w każdym kościele. Można je zabierać przez cały ADWENT po nabożeństwach w każdym z kościołów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczymy na ogrzewanie kościołów w okresie zimowym (oraz koszt zakupu nowych figur do szopki bożonarodzeniowej w kościele w Pieszkowie). Są również świece na stół wigilijny – akcja pod patronatem CARITAS Polska.
 5. W Adwencie podczas Mszy roratnich poświęcamy medaliki dzieciom z klasy III. Proszę rodziców 11-ga dzieci o wpisywanie się na kolejne dni – maksymalnie po 2 dzieci.
 6. W liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Ambrożego, we wtorek – Niepokalane Poczęcie NMP, w sobotę NMP z Guadalupe.
 7. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Biskup Legnicki, kierując się troską o zdrowie i życie rodzin, zwłaszcza osób starszych, a także wszystkich prezbiterów diecezji legnickiej, podjął decyzję o odwołaniu wizyty duszpasterskiej 2020/2021 w dotychczasowej formie. Tradycyjna wizyta duszpasterska  zostaje zastąpiona Mszą świętą celebrowaną dla mniejszych grup (np. mieszkańców poszczególnych ulic lub fragmentów ulicy), tak by intencją Mszy świętej ogarnąć przybyłych wiernych. Rozkład zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.
 8. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej; dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
 9. Obowiązuje nas limit osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach wynosi – 1 osoba na 15 m²: w kościele w OSIEKU: (195m²) = 13 osób; w kościele w PIESZKOWIE: (216 m²) = 14 osób; w kościele w KŁOPOTOWIE: (80 m²) = 5 osób. Bardzo proszę osoby zamawiające intencje Mszy świętej o wcześniejsze przybycie na Mszę św., aby zająć miejsce. W kościele w Osieku i Pieszkowie: nie korzystamy z chóru do odwołania.
 10. Nowe informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na stronie internetowej parafii i facebooku. Dalej pracujemy w domu i przygotowujemy zadania.
 11. W związku z sytuacją epidemiczną KANCELARIA PARAFIALNA pracuje w ograniczonym zakresie. Uprzejmie proszę osoby, które pragną skorzystać z kancelarii o kontakt telefoniczny: 511 476 570. Proszę dzwonić w godzinach 10.00 – 14.00. Kancelaria nie będzie czynna we wcześniej wyznaczone dni.
 12. Zgodnie z zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w kraju podczas Mszy św. i innych nabożeństw wierni zasłaniają usta i nos oraz zachowują odpowiedni dystans.
 13. Lektura prasy katolickiej:
  NIEDZIELA: www.e.niedziela.pl GOŚĆ NIEDZIELNY: www.igomedia.pl/Zamow-GN
 14. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom Parafii za wsparcie materialne bieżących wydatków – także poprzez konto bankowe Parafii, mimo fizycznej nieobecności na nabożeństwach niedzielnych. Dziękujemy tym rodzinom, które wspierają sprzątanie kościołów (w Osieku wpłaty gotówkowe – w II-gą niedzielę miesiąca u p. Danuty – w Domu Parafialnym po nabożeństwach o 11.30 i 13.00; w pozostałych kościołach po nabożeństwach u osób odpowiedzialnych). Numer konta bankowego parafii dostępny na stronie internetowej.

Ks. Wojciech Skowron sdb – Proboszcz