II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018 r. została wyłączona

(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Zapraszamy na Msze św. roratnie (w kościele w Osieku!). W tym tygodniu w poniedziałek i piątek o 18.00, we wtorek i środę o 7.00. W poniedziałek 10 grudnia w Pieszkowie msza adwentowa o godz. 16.30.
 2. Dzisiaj 2-ga niedziela miesiąca. O godzinie 17.00 Msza święta – zapraszamy młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
 3. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przy wyjściu z kościoła kwestujemy do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie; jest to ogólnopolska akcja. W zakrystii możemy nabyć świece na stół wigilijny i w ten sposób wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom organizowane przez Caritas Polska. Możemy jeszcze nabyć opłatki na stół wigilijny.
 4. We wtorek 11 grudnia Wizyta Duszpasterska u rodzin w Osieku przy ulicy Parkowej i Cichej (od godz. 16.00), w sobotę 15 grudnia odwiedzamy rodziny przy ulicy Krótkiej i Srebrnej (od godziny 10.00).
  W Kłopotowie /od numeru 1 do 19: w dniu 15 lub lub 19 grudnia/ –  (od godziny 10.00 lub 16.00 – po indywidualnym ustaleniu z ks. proboszczem).
 5. We wtorek 18 grudnia Wizyta Duszpasterska u rodzin przy ulicy Fiołkowej i Magnoliowej (od 16.00) i 22 grudnia w Kłopotowie (od 20 do końca, w kierunku Osieka – od 10.00). Pozostałe rodziny planuję odwiedzić między 2 a 31 stycznia 2019 r. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterza prosimy o informację (można skorzystać z szablonu – jest na ulotce dostępnej w kościele w Osieku), którą wrzucamy w kościele do skrzynki z napisem WIZYTA DUSZPASTERSKA /przynajmniej dzień przed planowaną wizytą/.
 6. W listopadzie zainstalowaliśmy w kościele w Osieku nowe ławki. Od 2 grudnia na ten cel wpłynęło 2060, – zł. Pozostało jeszcze do spłacenia: 26 990, – zł.
 7. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna we wtorek rano (9.00 – 9.30) i w sobotę (19.00 – 19.30).
 8. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Don Bosko – czasopismo dla rodziców i wychowawców /nieodpłatnie/.
 9. Dziękujemy za wpłaty na sprzątanie świątyń. Gotówkowo możemy dokonać wpłat na ten cel po nabożeństwie (w Osieku po Mszy św. o godz. 13.00).Ks. Wojciech Skowron  – proboszcz