Informacja o piątku 6 kwietnia 2018 r.

Informacje Możliwość komentowania Informacja o piątku 6 kwietnia 2018 r. została wyłączona

Odpowiadając na pytania kierowane do Parafii: piątek 6 kwietnia 2018 r. to szósty dzień w Oktawie Wielkanocy. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe święto roku liturgicznego – radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni – Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę, zwaną Białą Niedzielą, od 2000 roku Święto Miłosierdzia Bożego.

Cała Oktawa Wielkanocy i każdy jej dzień ma w Kościele rangę uroczystości. Ponieważ piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w piątki, w które wypada uroczystość (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości dlatego w piątek 6 kwietnia 2018 r. wierni nie są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (postu jakościowego).

DEFINICJA POSTU – /PRZYPOMNIENIE/

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.