IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r. została wyłączona

(Łk 15, 1-3.11-32)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

  1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu – niedziela Laetare (łac. Radować się).
  2. Również w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania – klasa VIII /w kościele/.
  3. W czwartek 4 kwietnia o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
  4. W piątek 5 kwietnia odwiedzam chorych z posługą sakramentalną /od godz. 9.00/.
  5. W piątek również w kościele w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w poniedziałek o godzinie 16.30.
  6. Od 7 do 10 kwietnia w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Przy wyjściu można zabrać rozkład katechez i nabożeństw (także na Wielki Tydzień).
  7. W sobotę o godz. 17.15 w kościele w Osieku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Wieczorem po zakończeniu Eucharystii na rozpoczęcie rekolekcji Adoracja Najświętszego Sakramentu o różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP z rozważaniem.
  8. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną.

         Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

 

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE:

Wójt Gminy Lubin: „Serdecznie zapraszam, tuż po Mszy Świętej, na spotkanie z posłem na Sejm panem Krzysztofem Kubowem oraz wójtem Gminy Lubin, które odbędzie się w niedzielę 31 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Świetlicy w Osieku.  Tematami spotkania będą: obecna sytuacja Gminy Lubin oraz perspektywy jej rozwoju. Parlamentarzysta oraz wójt odpowiedzą także na pytania dotyczące zarówno spraw lokalnych, jak i krajowych”.