KOMUNIKAT – 27 marca

Informacje Możliwość komentowania KOMUNIKAT – 27 marca została wyłączona
 1. Codziennie o godzinie 20.30 odmawiamy różaniec – “O oddalenia pandemii, w intencji służb sanitarnych, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią; za zalęknionych i tych którzy są w kwarantannie; za chorych i ich rodziny oraz za zmarłych” (tylko online). Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 2. Zgodnie z zarządzeniem biskupa legnickiego (z dn. 27.03.2020 r.)
  – Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie. Msze święte tylko w kościele parafialnym: w dni powszednie – godzina 18.00.
  W najbliższą niedzielę 29 marca 2020 r:
  g. 10.00: (intencja z Pieszkowa) “O Boże miłosierdzie dla zmarłych: Aniela, Józef, Jerzy, Janina, Franciszek i Czesław, ++ z rodzin: Sołtysów i Kuźmów”
  – g. 13.00: ” O Boże miłosierdzie dla śp. Stanisława i ++ z rodziny”.
  W następne niedziele – tylko w kościele parafialnym w Osieku /aż do odwołania/ – Msze św. zgodnie z harmonogramem każdej niedzieli: g. 8.30 – intencja z Kłopotowa, g. 10.00 – intencja z Pieszkowa, g. 11.30 i 13.00 – intencja z Osieka /tak jak jest zarezerwowane w księdze intencji/.
  w WIELKIM TYGODNIU: nabożeństwa tylko w kościele w Osieku; w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – g. 18.00, Wielka Sobota – g. 21.00.
  – udzielanie Sakramentu Chrztu świętego zostaje zawieszone do odwołania /WYJĄTEK: w sytuacji zagrożenia życia/; jesteśmy w kontakcie z zainteresowanymi rodzinami.
  – przystąpienie dzieci (z klasy III) do I Spowiedzi i I Komunii św. w zaplanowanym terminie (7 czerwca) jest ciągle sprawą otwartą; w sytuacji przedłużania się stanu epidemii wspólnie z rodzicami (także indywidualnie dla poszczególnych dzieci) wybierzemy dogodny termin.
  – udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży (klas VIII) najprawdopodobniej będzie przełożone.
  – w związku obowiązującym w Polsce stanem epidemii, wprowadzonym na mocy ustawy o chorobach zakaźnych: w Mszach św. i w liturgii pogrzebowej może uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę św. Dlatego też w czasie nabożeństw organizowanych w kościele parafialnym w Osieku mogą być tylko osoby związane z intencją konkretnej Mszy św. w liczbie maks. 5 osób.
  Sakrament Pokuty: proszę umawiać się na spowiedź telefonicznie – 511 476 570 /w godzinach: 10.00 – 14.00/ na dogodny termin.
  – zachęca się wiernych do korzystania z możliwości Komunii duchowej. KOMUNIA DUCHOWA to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.
  – w czasie nabożeństw /do odwołania/: w prezbiterium i w zakrystii kościoła jest obecny tylko prowadzący nabożeństwo.

  ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz

ZARZĄDZENIE BISKUPA LEGNICKIEGO z dn. 27.03.2020

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU RODZINNEGO – WIELKANOC