Niedziela Świętej Rodziny- 30.12.2018 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania Niedziela Świętej Rodziny- 30.12.2018 r. została wyłączona

(Łk 2, 41-52)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: “Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz on im odpowiedział: “Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

  1. Dzisiaj święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W czasie każdej Mszy świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
  2. W dniu 31 grudnia w kościele w Osieku o godzinie 17.00 Msza święta na zakończenie roku kalendarzowego, a w dniu 1 stycznia w Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Msze święte jak w niedziele.
  3. W dniu 2 stycznia rozpoczynamy II etap Wizyty Duszpasterskiej w Osieku. Rozkład dostępny na ulotkach i na stronie internetowej. W czasie trwania wizyty Msze święte od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00.
  4. W piątek 4 stycznia odwiedzam chorych, po porannej Eucharystii.
  5. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w sobotę 5 stycznia od 17.00 do 17.30.
  6. W sobotę 5 stycznia po Mszy św. o godzinie 18.00 różaniec z rozważaniem i spotkanie opłatkowe dla Róż Różańcowych. Zapraszamy.
  7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopisma NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY.

Ks. Proboszcz – Wojciech Skowron sdb