PODZIĘKOWANIE

Informacje Możliwość komentowania PODZIĘKOWANIE została wyłączona

W imieniu własnym oraz całej mojej rodziny, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu mojego Taty śp. Tadeusza Skowron w dniu 20 kwietnia 2021 oraz okazali nam szczególne wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach.
Serdeczne podziękowania kieruję:
– dla ks. Jarosława Pizonia sdb – Inspektora Wrocławskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko oraz ks. Wikariusza Piotra Lorka sdb,
– dla ks. Pawła Marca – proboszcza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, za wygłoszone słowo i świadectwo o życiu i postawie śp. Tadeusza oraz za posługę duszpasterską w czasie choroby Taty.
– dla ks. Grzegorza Sochackiego sdb – Dyrektora Wspólnoty Zakonnej i proboszcza parafii pw. NSPJ w Częstochowie i jego współpracowników salezjanów – za przyjęcia nas, za udostępnienie tej świątyni na uroczystość i pomoc w jej organizacji.
Dziękuję kapłanom diecezjalnym i salezjanom, przybyłym z wielu miejsc Polski (w tym z Lubina – na ręce ks. Janusza Ospy Dziekana i Proboszcza par. św. Jana Sarkandra z Lubina) , i tym którzy w swoich Domach Zakonnych, w kościołach parafialnych w ostatnich dniach oraz dzisiaj złożyli ofiarę Mszy świętej za śp. Tadeusza.
Dziękuję pracownikom Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na ręce prezesa Pana Marcina Kulikowskiego.
Dziękuję funkcjonariuszom i pracownikom Straży Miejskiej w Częstochowie.
Dziękuję nowicjuszom z Kopca, Liturgicznej Służbie Ołtarza i panu Organiście. Serdecznie dziękuję firmie pogrzebowej OAZA za posługę w czasie uroczystości pogrzebowej. Dziękuję również wszystkim, którzy przybyli na uroczystość i tym, którzy ze względu na okoliczności wynikające z czasu pandemii modlili się w domach i swoich parafialnych kościołach. Nie sposób wyrazić wdzięczności naszymi słowami.
Pragnę również podziękować lekarzom, pielęgniarkom i tym wszystkim, którzy wspierali Tatę we wszystkich latach choroby i tych, którzy towarzyszyli mu w tych ostatnich chwilach, gdy odchodził z tego świata.
Ja i moi bracia dziękujemy Tobie Mamo za to, że nieustannie byłaś z Tatą i byłaś dla Taty. Opiekując się Nim, nie miałaś urlopu, ani nie byłaś na zwolnieniu lekarskim, choć Twoje zdrowie już nie jest takie jak 57 lat temu w czasie składania przysięgi małżeńskiej.
Dziękuję wszystkim za wszystko, za to że byliście z nami w tej trudnej dla nas chwili i na modlitwie. Śp. Tadeusz cieszy się z nieba z Waszej obecności i zapewne będzie się wstawiać u Boga za każdym i każdą z Was.
Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad zmarłym Tadeuszem i nad nami.

W intencji śp. Tadeusza Skowron będą odprawione Msze święte, m.in:

– 24 kwietnia 2021 r. g. 19.00 w kościele pw. M B Bolesnej w Poznaniu – od Iwony i Dariusza Czajkowskich z rodziną z poznańskiego Łazarza.
– 2 maja 2021 r. g. 12.00 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie – od uczestników pogrzebu.

– Kilkanaście Mszy świętych od przyjaciół i rodziny, od pracowników Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Straży Miejskiej w Częstochowie, od firmy pogrzebowej OAZA: w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Msza święta gregoriańska od mieszkańców parafii Chrystusa Króla w Osieku: daty będą opublikowane w terminie późniejszym

ks. Wojciech Skowron sdb – proboscz