R. + I. + P.

Informacje Możliwość komentowania R. + I. + P. została wyłączona

W nadziei życia wiecznego zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2021 r. przeżywszy lat 89, odeszła do Pana, mieszkanka Pieszkowa, śp. Zofia Tereba.

Msza święta pogrzebowa w jej intencji, będzie odprawiona w kościele filialnym pw. M. B. Częstochowskiej w Pieszkowie w dniu 2 lutego 2021 r. /wtorek/, o godzinie 14.00.

Odprowadzenie trumny z ciałem do rodzinnego grobowca (cmentarz w Raszowej) – po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej.

MSZE ŚWIĘTE /od uczestników pogrzebu/ w intencji sp. Zofii Tereba zostaną odprawione w kościele w Pieszkowie:
– 21 kwietnia g. 17.00
– 9 czerwca g. 17.00
– 14 czerwca g. 17.00
– 18 czerwca g. 17.00

ks. proboszcz – Wojciech Skowron sdb