Święto Bożego Miłosierdzia – 28 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania Święto Bożego Miłosierdzia – 28 kwietnia 2019 r. została wyłączona

(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia. O godzinie 15.00 w kościele w Osieku odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
 2. Za tydzień, 5 maja, I-sza niedziela miesiąca: zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Rozpoczynamy X Tydzień Biblijny.
 3. W poniedziałek 29 kwietnia po wieczornej Eucharystii spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania – klasa III gimnazjum i klasa VIII.
 4. W dniu 3 maja uroczystość Królowej Polski. Msze Św.: w Kłopotowie – 8.30, w Pieszkowie – 10.00, w Osieku – 11.30 i 19.00.
 5. W dniu 4 maja odwiedzam chorych z posługa sakramentalną – od godziny 9.00.
 6. Przy wyjściu z kościoła do nabycia nowe numery czasopism: NIEDZIELI i GOŚCIA NIEDZIELNEGO.

  ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE:
  Następujące osoby zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: Sławomir Piotr Przybysz, stanu wolnego, zamieszkały w Wołowie i Ewelina Maria Sołtys, stanu wolnego, zamieszkała w Pieszkowie.
  Osiek,  28 kwietnia i 5 maja 2019 r.

            Ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz