„Tydzień Modlitw o Ochronę Życia” – 19-25 marca br.

Informacje Możliwość komentowania „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia” – 19-25 marca br. została wyłączona

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zachęca wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów do wspólnej modlitwy w ramach „Tygodnia Modlitw o OChronę Życia”, który rozpocznie się w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca br., i zakończy w doroczny Dzień Świętości Życia, przypadający w uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca 2021 r.

Przez siedem kolejnych dni będziemy rozważać wybrane fragmenty listu apostolskiego „Patris Corde” papieża Francisza i modlić się słowami litanii do św. Józefa oraz modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”.

materiały do pobrania: http://diecezja.legnica.pl/download/materialy-duszpasterskie-na-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2021-format-a4/