Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2 czerwca 2019 r. została wyłączona

(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

 1. Dzisiaj I-sza niedziela miesiąca – po nabożeństwach (w Osieku o 13.00) zmiana Tajemnic żywego Różańca.
  INTENCJA PAPIESKA: Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym. INTENCJA PARAFIALNA: O mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży.
 2. Nabożeństwa czerwcowe z litanią do NSPJ w Osieku – w poniedziałek, czwartek, i w piątek o godzinie 17.30.
 3. Msza św. w intencji śp. Mieczysława Szymańskiego będzie odprawiona zamiast w najbliższą środę w dniu 26 czerwca – g. 17.00.
 4. W poniedziałek 3.06. i czwartek 6.06. próba dla dzieci przed uroczystością I Komunii św. – godzina 19.00 w kościele. Schola dziecięca spotyka się w czwartek o 18.30.
 5. W I-szy piątek czerwca odwiedzam chorych od 9.00 z posługą sakramentalną. Spowiedź wieczorem (także dla dzieci z klasy III i ich rodzin od g. 19.00 do g. 19.30.
 6. W sobotę 8 czerwca po wieczornej Eucharystii adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha św. – zakończymy ok. 20.00.
 7. Za tydzień 9 czerwca w naszej parafii uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy III. Uprzejmie prosimy o pozostawienie miejsc na Mszy świętej o godzinie 11.30 dla dzieci i ich rodzin. Pozostałe nabożeństwa niedzielne: sobota 8 czerwca g. 18.00 i niedziela g. 13.00 i 17.00 w Osieku oraz 10.00 w Pieszkowie i 8.30 w Kłopotowie. Dziękujemy z wyrozumiałość.
 8. Kancelaria parafialna czynna: w sobotę 1 czerwca po zakończeniu różańca i adoracji NS; we wtorek od 9.00 – 9.30 i w czwartek 6 czerwca od 17.00 do 17.30.
 9. Przy wyjściu z kościoła do można nabyć nowe numery: NIEDZIELI i GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Zachęcamy do lektury.
 10. Serdecznie dziękujemy wszystkim dobrodziejom za wsparcie na rzecz wspólnoty parafialnej. Obecnie realizujemy spłatę kosztów wykonania ogrzewania w kościele w Kłopotowie i ławek w kościele w Osieku. Niebawem rozpoczniemy malowanie okien i krat w kościele w Osieku. W przyszłą niedzielę możemy wpłacać darowizny na sprzątanie kościoła w Osieku (w Domu Parafialnym między nabożeństwem o 11.30 a 13.00).
 11. W przyszłą niedzielę i w uroczystość Bożego Ciała będziemy organizować specjalną zbiórkę funduszy na zakup pompy insulinowej dla Agatki, która śpiewa w naszej scholi.

                                                              Wojciech Skowron sdb – proboszcz