V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019 r. została wyłączona

(J 8,1-11)
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

  1. Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Mirosława Łobodzińskiego – salezjanina, który będzie naszym przewodnikiem duchowym na te dni. Rozkład rekolekcji przy wyjściu kościoła i na stronie internetowej parafii.
  2. Dzisiaj również pierwsza niedziela miesiąca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca.
  3. W czwartek 11 kwietnia o godz. 18.45 próba scholi w Domu Parafialnym.
  4. W piątek w kościele w Osieku nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 – dla dzieci, o godz. 18.40 – dla ogółu wiernych. W kościele w Pieszkowie w środę o godzinie 17.30.
  5. W piątek 12 kwietnia (po Drodze Krzyżowej), około godziny 19.30 – spotkanie Rady Parafialnej.
  6. W sobotę o godz. 17.30 (!!) w kościele w Osieku ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali w tym Wielkim Poście z kazaniem pasyjnym.
  7. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za pomoc materialną.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli śp.: Piotr Dobosz i Wojciech Szpaczek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
w pokoju. Amen 

                     s. Wojciech Skowron sdb – proboszcz