XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia Możliwość komentowania XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 r. została wyłączona

(Łk 9,18-24)
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

ROZWAŻANIE DO EWANGELII

Ogłoszenia duszpasterskie:

  1. Zapraszamy na nabożeństwa z Litanią do NSPJ: w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę w Osieku o 17.30; w środę w Pieszkowie o 16.30.
  2. We wtorek – ze względu na Mszę św. pogrzebową w godzinach porannych – nie będzie Mszy św. o godzinie 8.00.
  3. Kancelaria parafialna czynna: w sobotę od 19.00 do 19.30.
  4. Przy wyjściu z kościoła do można nabyć nowe numery: NIEDZIELI i GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Zachęcamy do lektury.
  5. Serdecznie dziękujemy wszystkim dobrodziejom za wsparcie na rzecz wspólnoty parafialnej. W II niedzielę miesiąca (w Osieku) możemy wpłacać darowizny na sprzątanie kościoła w Osieku (w Domu Parafialnym między nabożeństwem o 11.30 a 13.00). W pozostałych kościołach po nabożeństwach u osób odpowiedzialnych.
  6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp. Franciszek i śp. Stanisław. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.

    Wojciech Skowron sdb – proboszcz