XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2019 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2019 r. została wyłączona
 1. Dzisiaj w kościele w Pieszkowie uroczystość odpustowa ku czci NMP Częstochowskiej; Msza św. o godzinie 16.00, a po jej zakończeniu poczęstunek dla wszystkich.     
 2. Kancelaria parafialna czynna w wakacje w soboty: od 19.00 do 19.45.       
 3. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejne nowe numery czasopism: NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY.
 4. W sobotę 31 sierpnia Dożynki. W Osieku rozpoczną się mszą świętą o godzinie 15.00; w Kłopotowie o 16.30. W Pieszkowie msza święta dziękczynna za plony dzisiaj w czasie odpustu. Spotkanie Dożynkowe w sobotę 31 sierpnia w świetlicy wiejskiej.          
 5. Tydzień temu w naszej parafii gościliśmy księdza misjonarza – ks. Jana Marciniaka salezjanina, który pracuje w Tanzanii. Bardzo dziękuję, także w jego imieniu za złożone  ofiary pieniężne. Zostało zebrane: 1777, – zł + 22 Euro.            
 6. W dniu 1 września odwiedzi nas jeszcze jeden misjonarz ks. Eugeniusz Wnęk, który pracuje w Zambii. On również opowie o swojej pracy na misjach; po nabożeństwach będziemy mogli materialnie wesprzeć jego pracę misyjną.  
 7. Dziękujmy za darowizny na pokrycie kosztów renowacji okien i krat w kościele w Osieku i ogrzewanie w Pieszkowie. (pozostało jeszcze do zebrania: 28 880,- zł) oraz na sprzątanie kościołów (W Osieku w II-gą niedzielę miesiąca, u p. Danuty – w Domu Parafialnym między nabożeństwem o 11.30 a 13.00. W pozostałych kościołach po nabożeństwach u osób odpowiedzialnych).      

                         ks. Wojciech Skowron sdb – proboszcz  

  Ewangelia na niedzielę: (Łk 13, 22-30)
  Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: “Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.